De Gucht sust buitenlandse pers

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft een nota naar alle Belgische ambassades gestuurd.

Belga

Daarin worden antwoorden opgesomd die diplomaten kunnen gebruiken bij vragen over onze politieke crisis.

De Gucht werkte een 'oriëntatienota' uit, waarin een aantal 'punten van overweging' worden opgesomd die kunnen worden gebruikt om de buitenlandse media te informeren.

Zo benadrukt De Gucht bijvoorbeeld dat een onderhandelingsperiode van meer dan drie maanden weliswaar lang is, maar toch niet ongewoon. Of: 'Het is er de Belgen nog steeds om te doen geweld te voorkomen. De Belgen blijven op de hen typerende wijze zoeken naar een compromis'.

Volgens een woordvoerder toont de nota het belang aan dat de minister hecht aan zogenaamde public diplomacy. "Niet alleen contacten tussen diplomaten zijn belangrijk, maar ook ons imago en de manier waarop er over België in de buitenlandse pers wordt geschreven".