Primeur in Schoten: Vlaams Belanger sluit huwelijk

In het gemeentehuis van Schoten vond zopas een unieke gebeurtenis plaats. Tim Willekens (30) voltrok er als raadslid van Vlaams Belang een huwelijk.

ksleurs

BR> Het is al ongebruikelijk dat een raadslid dat doet, laat staan een oppositieraadslid van het Vlaams Belang.

In een gemeente voltrekt normaal gezien de schepen van Burgerlijke Stand het huwelijk. In Schoten is dat Vera Smets (CD&V).

”Als het voor deze persoon onmogelijk is, wordt gekeken naar de rangorde binnen het college”, zegt Jef Gabriels, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). ”Eerst treedt de burgemeester als plaatsvervanger op. Als ook die niet kan, zakt men in de orde af en komt men uit bij schepenen en raadsleden.”

De clausule dat een raadslid een huwelijk voltrekt, is bij de VVSG bekend, maar volgens Gabriels is dat erg ongebruikelijk. ”Dat het een lid van VB betreft, is nog unieker. Maar wettelijk gezien maakt het geen verschil aan welke partij die persoon gebonden is.”

Gabriels meent dat, indien alle procedures goed werden doorlopen, geen enkel bezwaar bestaat. ”Het college heeft het boekje gevolgd, en het huwelijk was dus perfect wettelijk”, zegt Willekens. Het koppel vroeg hem zelf. ”Ik ken die mensen goed. Hen als vriendendienst uithuwelijken heb ik met plezier gedaan.”

Om dat te kunnen doen, legde hij het voorstel op tafel tijdens een besloten gemeenteraadsraadszitting. ”Alle leden moesten zich opgeven als ’afwezig’ op de dag waarop het huwelijk zou worden voltrokken. Door stilzwijgen was uiteindelijk iedereen het eens, ook burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V).”Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio