Nota Milquet: Solidariteit en economische eenheid België

Elke hervorming moet het principe van de solidariteit en de economische eenheid van het land respecteren en de federale wetgeving inzake sociale zekerheid, verkeersveiligheid en fiscaliteit moet overal in het land eenvormig worden toegepast.

Belga

Dat zouden de belangrijkste passages zijn uit de "spooknota" van Joëlle Milquet, die volgens de cdH-voorzitster het kader aangeeft waarbinnen oranje-blauw op institutioneel vlak dient te werken.

De Franstalige openbare zender pakte vrijdagavond uit met de nota van Joëlle Milquet. Volgens RTBF staat in de nota dat er "in het land een eenvormige toepassing van de federale wetten inzake sociale zekerheid, verkeersveiligheid en fiscaliteit" moet komen.

Verder staat erin te lezen dat "elke hervorming het principe van de solidariteit en de economische eenheid van het land moet respecteren".

Zoals eerder al bekend raakte, bepaalt de nota ook dat de regering binnen de drie maanden na haar aantreden institutionele initiatieven neemt die in het parlement met een gewone meerderheid kunnen worden goedgekeurd. Het gaat dan onder meer om de vertegenwoordiging van de gewesten binnen de bestuursorganen van de NMBS, de mogelijkheid om de leerplichtleeftijd te verlagen of om te sleutelen aan de kieswet om komaf te maken met de opkomstplicht.

Volgens de RTBF vermeldt de nota ook dat de regering binnen de drie maanden met een wetsontwerp op de proppen komt dat een antwoord biedt op het arrest van het Arbitragehof over de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

Tot slot wordt ook gewag gemaakt van de oprichting van een Bijzondere Commissie die zich na de regeringsvorming moet buigen over een staatshervorming waarvoor een tweederdemeerderheid nodig is. Die zou er ten laatste tegen 2009 moeten komen.

Nu in het nieuws