Antwerpen krijgt adviesraad voor dierenwelzijn

Print
Antwerpen - De stad Antwerpen gaat een adviesraad voor dierenwelzijn oprichten. Die adviesraad moet zorgen voor een betere samenwerking tussen de verschillende organisaties en initiatieven op het vlak van dierenwelzijn. Dat werd vrijdag meegedeeld na het schepencollege.
De adviesraad voor dierenwelzijn zal een overlegplatform zijn dat minstens twee keer per jaar bijeen komt. De raad zal eerst en vooral bestaan uit vertegenwoordigers van dierenrechten- en dierenbeschermingsorganisaties met als actieterrein het Antwerpse grondgebied. Daarnaast zullen ook overkoepelende organisaties met relevantie voor de werking op het Antwerps grondgebied deel uitmaken van de adviesraad, alsook individuen met een bijzondere expertise op het gebied van dierenwelzijn.

In de adviesraad zullen de verschillende organisaties hun acties beter kunnen stroomlijnen en een vlottere en efficiëntere samenwerking opbouwen. Het is de bedoeling dat de raad op eigen initiatief advies uitbrengt en voorstellen formuleert over alle zaken op stedelijk niveau die met dierenwelzijn te maken hebben. De raad kan van start gaan na de bekrachtiging door de gemeenteraad.

In het bestuursakkoord 2007-2012 staat dat het stadsbestuur een diervriendelijk beleid wil voeren. Eerder stelde de stad al een schepen voor dierenwelzijn aan en op 1 maart werd de dienst Dierenwelzijn opgericht.
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio