Opleiding islamkunde K.U.Leuven voldoet niet

Opleiding islamkunde K.U.Leuven voldoet niet

Opleiding islamkunde K.U.Leuven voldoet niet

Print
De K.U.Leuven dreigt niet langer diploma's arabistiek en islamkunde te mogen uitreiken. De Leuvense opleiding arabistiek en islamkunde krijgt als eerste Vlaamse universitaire opleiding geen accreditatie, onder meer door het gebrek aan gesproken, modern Arabisch in het studieprogramma.
De accreditatie is de "kwaliteitsstempel" die elke universiteit en hogeschool sinds twee jaar nodig heeft om erkende diploma's te mogen uitreiken. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beslist daarover.

Op basis van een doorlichting besluit de NVAO nu dat de opleiding arabistiek en islamkunde onvoldoende kwaliteit heeft. De opleiding is gezakt voor "interne kwaliteitszorg", een van de zes onderzochte thema's.

De K.U.Leuven krijgt drie jaar de tijd om de opleiding te verbeteren. Zo lang krijgt ze een voorlopige accreditatie. Binnen drie jaar oordeelt de NVAO opnieuw.

"We zien dit als een waarschuwing", reageert Dimitri Vanoverbeke, de programmadirecteur van de taal- en regiostudies aan de K.U.Leuven. "We werken heel hard aan de verbeteringen. Iedereen beseft dat dit zeer ernstig is."

Alleen de K.U.Leuven en de Universiteit Gent bieden in de Vlaamse Gemeenschap een opleiding arabistiek en islamkunde aan. In Leuven gaat het om 85 studenten.
MEEST RECENT