'Stages voor leerkrachten bouwonderwijs'

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil leerkrachten uit de Vlaamse bouwscholen af en toe stage laten lopen op de werkvloer om hun kennis aan te scherpen. Op die manier wil de minister werk maken van betere bouwopleidingen in Vlaanderen, zo bleek zaterdag tijdens een colloquium op de vakbeurs Matexpo in Kinepolis Kortrijk.

Belga

Minister Vandenbroucke wil dat leerkrachten in de Vlaamse bouwscholen af en toe de klaslokalen kunnen verlaten om via een stage op de werkvloer hun kennis aan te scherpen. "Dat gebeurt in Vlaanderen niet, ondanks extra geld dat daarvoor is uitgetrokken", aldus de minister. "Daarom is een werkgroep samengesteld die modellen moet ontwikkelen."

Bovendien wil de minister de dalende instroom in het bouwonderwijs keren door leerlingen al op hun veertiende een goede studiekeuze te laten maken. "Al vanaf het basisonderwijs en in de eerste graad van het secundair onderwijs moet daar extra aandacht aan besteed worden", meent de minister. "Ik wil komaf maken met de bokkensprongen die leerlingen soms maken tijdens hun traject in het secundair onderwijs."

Vandenbroucke deed ook een oproep aan de Vlaamse bouwsector om eens na te denken over hoe op de beste manier een extra opleidingsniveau voor de bouw kan gecreëerd worden. Dat niveau, een hoger beroepsonderwijs, zou zich tussen het secundaire en professionele bachelorniveau moeten situeren.

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), sprak op het colloquium tot slot haar bezorgdheid uit over de arbeidsbereidheid, -attitude en -rijpheid van een deel van de Vlaamse jongeren.

Nu in het nieuws