Liga Tegen Kanker wil meer rechten voor kankerpatiënten

Print
De Vlaamse Liga Tegen Kanker (VLK) vraagt in het gezondheidsbeleid meer aandacht voor psychosociale rechten van kankerpatiënten. Drie knelpunten zitten de liga hoog: het tekort aan professionele ziekenhuisomkadering, de financiële problemen waar velen mee kampen tijdens en na hun ziekte en het hulptekort voor (ex-)patiënten thuis.
VLK heeft daarom beleidsvoorstellen uitgewerkt en haar charter rond de psychosociale materie vernieuwd. Meer dan 300 personen uit onder meer de politieke, economische, culturele en medische wereld hebben dat laatste al ondertekend; ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere (CD&V), van wie de liga, net als van de toekomstige federale regering, concrete maatregelen verwacht.

De kankerliga deed haar oproep tijdens haar achtste Dag tegen Kanker die zaterdag in de Antwerpse Zuiderkroon plaatsvond. Debatten tussen specialisten en getuigenissen van (ex+)patiënten onder wie journaliste Phara de Aguirre, ex-VBO-topman Tony Vandeputte en acteur Gaston Berghmans sneden er de psychosociale problematiek aan.

"Dagelijks horen gemiddeld negentig Vlamingen dat ze kanker hebben. Een diagnose die ondanks almaar positievere behandelingsresulaten als een doodsvonnis wordt ervaren", zegt Vanessa Lelon, woordvoerster van VLK. "Toch bestaan er geen concrete federale uitvoeringsbesluiten rond supportteams, ondanks een KB dat sinds maart 2003 ziekenhuizen verplicht ze op te zetten. Door dat gebrek geeft elke instelling er momenteel qua grootte en financiering een eigen invulling aan", aldus Lelon.

Daarnaast vraagt de VLK federale structurele maatregelen die de toegang tot nieuwe geneesmiddelen en therapiën voor economisch zwakkeren garanderen en een betere bescherming tegen niet-terugbetaald medische kosten. "Het is onaanvaardbaar dat kankerpatiënten door hun ziekte financieel in de rats komen te zitten of zelfs een behandeling niet kunnen betalen", gaat Lelon verder.
"De Vlaamse regering moet op haar beurt de zorgverzekering aanpassen en snel de aangekondigde maximumfacturen invoeren. Waarom moeten mensen hospitalisatieverzekeringen afsluiten? Die kosten zouden een taak van het ziekenfonds moeten zijn."

Tenslotte pleit VLK voor een betere continuïteit van psychosociale zorg. De liga stelt dat kankerpatiënten niet enkel tijdens een ziekenhuisbehandeling, maar ook thuis behoefte hebben aan psychosociale zorg. "Zelfs na genezing hebben ze moeilijkheden om hun leven te hervatten. Ook worden ex-patiënten vaak gestigmatisseerd en gediscrimineerd door werkgevers, banken of sociale instanties die hun beleid veranderen zodra iemand ex-patiënt is", besluit VLK.

.

Nu in het nieuws