Racisme in Franstalige Brusselse scholen ook jegens autochtonen

Print
Autochtone jongeren zijn net als allochtone jongeren vaak het slachtoffer van racistische beledigingen. Ook onder allochtonen onderling bestaat er heel wat racisme. Deze conclusies trekken Dirk Jacobs en Andrea Rea, beide verbonden aan de Université Libre de Bruxelles (UCL), in hun studie over Brusselse scholen, die werd gepubliceerd in Brussels Studies.
Jacobs en Rea voerden in 2006 een onderzoek uit bij de laatstejaars van veertien secundaire scholen van het Franstalige net van de stad Brussel. Ze lieten 646 leerlingen een vragenlijst invullen en noemen de resultaten representatief voor dit onderwijsnet. Algemene uitspraken over de Brusselse jeugd doen ze liever niet. De auteurs komen tot enkele conclusies inzake sociale ongelijkheid, ongelijkheid op school, het anders-zijn, racisme en discriminatie. Ze belichten ook de verschillen tussen leerlingen uit het algemeen onderwijs (ASO), het technisch en beroepsonderwijs (BSO/TSO) en het artistiek onderwijs.

Een van de opmerkelijkste besluiten heeft betrekking op racisme en discriminatie onder de jongeren. Ongeveer 43 procent van alle ondervraagde leerlingen zegt ooit het slachtoffer te zijn geweest van racistische beledigingen.
Volgens de studie is het gevoel slachtoffer te zijn van racistische beledigingen niet eigen aan personen van vreemde afkomst. Autochtonen (in het onderzoek Belgo-Belgen genoemd) zijn dus niet de enigen die zich schuldig maken aan racisme.
MEEST RECENT