Treinen rijden minder stipt

Treinen rijden minder stipt

Treinen rijden minder stipt

Print
De treinen in ons land rijden steeds minder stipt. In de eerste zes maanden van 2007 was 89,5 procent van de treinen op tijd, wat betekent dat ze met minder dan vijf minuten vertraging op hun bestemming kwamen. In het eerste half jaar van 2006 was dat nog 91,9 procent.
Dat meldt Infrabel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur, maandag in een persbericht.

Als je enkel de treinen meerekent die perfect op tijd rijden, dan komt zelfs minder dan de helft, 46,8 procent, volgens het boekje aan op zijn bestemming. In de avondspits zakt dat percentage zelfs naar 38 procent. Als je vijf minuten speelruimte hanteert, rijdt 85,2 procent van de treinen 's avonds op tijd. Dat was in de eerste zes maanden van 2006 nog 89,4 procent. Voor de ochtendspits zijn de percentages respectievelijk 40,5 en 89,4 procent, en 92 procent in 2006.

Volgens de cijfers cijfers van Infrabel zijn de Belgische spoorwegen verantwoordelijk voor 46,1 procent van de vertragingen. Derden en andere externe factoren tekenen voor 29,8 procent, terwijl Infrabel zelf in 23,4 procent van de gevallen aan de basis ligt.

De Belgische spoorwegen schrapten in het eerste semester maar liefst 7.032 treinen of 1,1 procent van het totale aantal. Ook hier ligt de schuld vooral bij de NMBS, goed voor 62,4 procent. Derden zijn goed voor 23,7 procent, Infrabel voor 13,8 procent.

Infrabel zegt dat ze sinds april een verbetering van de regelmaat van de treinen heeft vastgesteld, zonder dat dit echter de slechte start van het jaar kan compenseren.

Een van de belangrijkste factoren voor de vertragingen en afschaffingen is voor Infrabel de brand in het tractiestation Brussel Zuid eind vorig jaar. Die zorgde tot maart 2007 voor hinder. Ook de ingebruikname van de Antwerpse noord-zuidverbinding vergde een aanpassingsperiode. Voor wat de vertragingen door de NMBS betreft, wijst Infrabel vooral op de vele stakingen in februari, maart en april als gevolg van geweld tegen treinbegeleiders. Infrabel heeft het ook over externe factoren zoals zelfmoorden, vandalisme en uitzonderlijke weersomstandigheden. Er wordt ook meer gewerkt op het spoornetwerk.

Infrabel herhaalt intussen dat ze met een speciaal plan hard werkt aan stiptere treinen. "Dat plan bevat meer dan 50 concrete maatregelen op het gebied van verkeersleiding, organisatie van de interventieploegen, maar ook van de infrastructuur, de verspreiding van de informatie en de opleiding van het personeel", luidt het.

Zo investeert Infrabel momenteel meer dan 100 miljoen euro in de modernisering van de bovenleidingen in de zone Brussel om de betrouwbaarheid ervan te verhogen.

.

Nu in het nieuws