'Risico op verbranding bij helft elektrische toestellen'

Print
Van de 23 kleine elektrische huishoudtoestellen die aan een test werden onderworpen heeft Test-Aankoop er 11 afgekeurd. Het risico dat de gebruiker van het toestel in aanraking komt met hoog oplopende temperaturen was te hoog. De verbruikersorganisatie vraagt strengere normen en striktere controleprocedures. De resultaten staan te lezen in het magazine van Test-Aankoop.
Onder de gewraakte toestellen: frituurpannen, een grill, een mini-oven, een reisstoomstrijkijzer, een stylingtang, een tafelgrill en een waterkoker. De toestellen worden bij gebruik aan de buitenkant veel te warm waardoor de kans bestaat dat de gebruiker zich verbrandt bij aanraking.

Zo is er een strijkijzer met bedieningsknoppen waarvan de temperatuur kan oplopen tot 100° C, of een mini-oven waarvan het glas in de deur een temperatuur kan hebben van 166° C.

Beter is het gesteld met de elektrische veiligheid. Hierbij werd nagegaan of de gebruiker risico loopt op een elektrische schok, het toestel kan oververhitten als bijvoorbeeld de thermostaat het laat afweten enz...

Er werd slechts één probleemgeval genoteerd onder de 24 onderzochte toestellen. Dat resultaat is veel beter dan bij de vorige test in 2003 toen nog 6 toestellen om die reden werden afgekeurd.
Nu in het nieuws