Vele oorzaken voor slechte resultaat 10 juni sp.a-Spirit

Vele oorzaken voor slechte resultaat 10 juni sp.a-Spirit

Vele oorzaken voor slechte resultaat 10 juni sp.a-Spirit

Print
Het slechte resultaat van sp.a-Spirit bij de federale verkiezingen van 10 juni heeft zowel met korte- als langetermijnfactoren te maken. Dat stelt Patrick Janssens in de analyse die hij in opdracht van de partijleiding maakte.
De socialisten hebben de jongste vijftig jaar op enkele heropflakkeringen na met een dalende trend te maken, de verbreding is mislukt en de basis haakte af, aldus het rapport "Wat ging er fout? ".

Het partijbureau had oud-voorzitter en Antwerps burgemeester Patrick Janssens de dag na de federale verkiezingen belast met een analyse van de verkiezingen. De partijafdelingen kunnen het rapport de komende weken en maanden bespreken. Voor het einde van het jaar zal sp.a een raad van voorzitters en secretarissen organiseren voor een open discussie over dit rapport, dat in ruim 30 pagina's zowel ingaat op de cijfers (evolutie resultaten, peilingen en panels), de campagne en de politieke context, en tenslotte de partijwerking.

Janssens benadrukt dat op 10 juni niemand tegen sp.a-Spirit heeft gestemd, maar dat er te weinig kiezers voor het kartel gestemd hebben. De jongste 50 jaar hebben de Vlaamse socialisten met een dalende trend te kampen, op enkele uitzonderingen na, zoals in de tweede helft van de jaren tachtig en in 2003. De cijfers leren echter dat het kartel tussen 2003 en 2004 een eerste groot verlies leed. Er werd toen echter nagelaten daar lessen uit te trekken, stelt het rapport vast. Janssens pleit er voor dat het partijbureau na elke verkiezing een commissie, onafhankelijk van de partijleiding, zou gelasten een analyse te maken van de verkiezingsuitslag. Hij merkt nog op dat sp.a-Spirit vooral kiezers verloor in het centrum en niet of nauwelijks ter linkerzijde.

Wat de campagne betreft wijst het rapport op fouten en tegenslagen. Zo werd in het najaar 2006 gewerkt aan een sociaalprogressieve projectlijst met enerzijds onafhankelijke mensen die hun verantwoordelijkheid in de politiek wilden opnemen en anderzijs middenveldorganisaties en actiegroepen die zich rond een specifiek thema wilden engageren met het progressieve kartel. Alle inspanningen bleken echter tevergeefs, aldus het rapport: een aantal cruciale spelers haakten af, de drempelvrees bij het merendeel van de middenveldorganisaties was te groot. "Gevolg was dat in januari 2007 de campagne quasi terug van nul kon herbeginnen", besluit Janssens.

Daarnaast schoot de "JA! "-campagne voor een deel haar doel voorbij wegens teveel centrale slogans. De verkiezingsthema's waren te weinig wervend en de klassieke socialistische thema's werden te veel links gelaten. "Met de nadruk op het klimaat, ontwikkelingssamenwerking en diversiteit was de campagne sociaal geïnspireerd, maar onvoldoende relevant voor de man of vrouw in de straat", luidt het verdict. Daarnaast was er geen duidelijk positionering tegenover de traditionele concurrenten en leek de campagne van het kartel teveel op een "urbane Spirit-campagne".

De focus van de campagne lag ook te veel op de media en te weinig op het straatbeeld. Nochtans zijn de klassieke ambachtelijke campagnetechnieken belangrijk, onder meer voor het motiveren van de troepen. Nu haakte de basis af, keken de militanten vanop de zijlijn toe en wisten zelfs sommige kandidaten niet van welk hout pijlen te maken.

Tenslotte zat ook de politieke context tegen: de paarse moeheid, het kanseliersduel Leterme-Verhofstadt, de aandacht voor het communautaire, de slechte peilingen en de tol van 20 jaar regeringswerk maakten dat de kaarten voor sp.a-Spirit slecht lagen op 10 juni. "Een stem voor sp.a was niet echt nodig".

Iedereen was ervan overtuigd dat de partij deel zou uitmaken van de volgende coalitie, maar sp.a was niet de inzet van de verkiezingen. Patrick Janssens waarschuwt dat dit niet betekent dat de partij in 2009 op de sorry-stem zal kunnen rekenen. De partij heeft nood aan emoties, want partijwerk is mensenwerk, besluit de analyse.
MEEST RECENT