Vlaams Minderhedencentrum focust op gelijke kansen bij start schooljaar

Print
Onderwijs is volgens het Vlaams Minderhedencentrum de belangrijkste hefboom voor de minderheden- of integratiesector om etnisch-culturele minderheden volwaardig te laten participeren aan de samenleving.
De organisatie wil daarom focussen op gelijke kansen in het onderwijs. Dat stelt ze maandag in een persbericht.

Bij de projecten van het Vlaams Minderhedencentrum hoort onder meer de "taalactiveringskoffer" van het Antwerpse minderhedencentrum De Acht. Via dat initiatief kunnen kleuterscholen met veel "GOK-kinderen" - waarbij GOK staat voor gelijke onderwijskansen - samen met de ouders het probleem van vroege taal- en leerachterstand aanpakken. Ouders leren er in nauwe samenwerking met de leerkrachten hoe ze de taalvaardigheid van hun kinderen kunnen ondersteunen.

Het Brusselse integratiecentrum Foyer heeft dan weer het "peergroup"-project in petto. Dit project mikt op klassen uit de derde graad van het middelbaar onderwijs. De initiatiefnemers willen meer allochtone jongeren naar het hoger onderwijs zien doorstromen.

Nog een ander project is "In groei en bloei", dat de onderwijskansen van sommige leerlingen van allochtone afkomst of uit kansarme gezinnen moet stimuleren en waar enkele centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) bij betrokken zijn.

Het Vlaams Minderhedencentrum informeert en adviseert over het vreemdelingenrecht, ijvert voor een duidelijke en degelijke rechtspositie van mensen uit etnisch-culturele minderheden en verspreidt informatie over het samenleven in verscheidenheid.
MEEST RECENT