Vandenbroucke wil studiekeuze minder vrij maken

Vandenbroucke wil studiekeuze minder vrij maken

Vandenbroucke wil studiekeuze minder vrij maken

Print
Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil al te drastische overstappen van leerlingen in het secundair onderwijs in de toekomst onmogelijk maken zonder de expliciete goedkeuring van de klassenraad.
"Je hebt jongeren die plots bokkensprongen beginnen te maken en dan in BSO van de 2de graad basismechanica willen overstappen naar de 3de graad kantoor of van de 2de graad humane wetenschappen in ASO naar de 3de graad boekhouden-informatica TSO. Dat zijn van die overstappen waarvan iedereen weet dat ze gedoemd zijn om te mislukken", zegt Vandenbroucke.

De minister "zou willen dat dergelijke sprongen in het vervolg alleen mogelijk zijn als de klassenraad daarvoor toelating geeft. Maar het is een gevoelig punt. Ik moet mijn collega's in de Vlaamse regering nog overtuigen."

Over het initiatief van het atheneum van Turnhout, dat vorige zaterdag een soort oriënteringsproef voor de eerstejaars van het middelbaar onderwijs organiseerde, is de minister niet echt te spreken.

Het risico is overigens groot dat onze universiteiten en hogescholen over twintig jaar leeglopen doordat te weinig allochtone jongeren naar het hoger onderwijs doorstromen. Vandenbroucke is daarover bezorgd maar niet pessimistisch.

Volgens prognoses zijn er dit schooljaar bijna 3.000 leerlingen minder zijn dan in 2006-2007. De daling situeert zich in het basisonderwijs (min 1 pct) en het secundair onderwijs (min 0,25 pct). Bij de kleuters wordt een stijging verwacht van 1 procent.
MEEST RECENT