Werkzaamheden Vondelbeek bijna afgerond

Print
Dendermonde - De werkzaamheden aan de Vondelbeek in Dendermonde zijn bijna afgerond. De afdeling Water van de Vlaamse Milieumaatschappij liet er delen van de ondertunneling herstellen en een nieuwe beek graven door het Kalendijkgebied. Eind september kan het water door deze nieuwe beek zijn weg naar de Schelde vinden.
BR>
De Vondelbeek is een vrij beruchte beek in Dendermonde en Lebbeke. In het verleden zorgde ze meer dan eens voor overstromingen. Door investeringen in wachtbekkens en pompstations kon die overlast de laatste jaren worden beperkt.

Tijdens de jaren zeventig, toen ze nog door de stadswallen liep en in de Oude Dender uitmondde, zorgde de Vondelbeek voor heel wat geurhinder. Ze werd toen ondergronds gebracht zodat ze in de Schelde kon uitmonden. "Dat gebeurde met een stalen gewelf met golven", weet Herman Van Damme van de VMM-afdeling Water in Gent. "De laatste jaren constateerden we dat deze constructie af te rekenen kreeg met heel wat slijtage. Daarom hebben we het project herbekeken. In een eerste fase hebben we delen van de tunnels nabij het station en het kruispunt Mechelse Poort hersteld en verstevigd. De tweede fase waarbij we een nieuwe bedding uitgraven langs de spoorlijn aan de Kalendijk is nu bijna afgerond. Eind september kunnen we de aansluiting maken."

Wandelpad

Door de beek bovengronds te brengen, wordt ze beter in het landschap geïntegreerd. Er komt een dienstpad dat ook door wandelaars en fietsers kan worden gebruikt als rustige weg tussen het Keur en het station of de binnenstad. Er zijn twee duikers aangebracht zodat ze de beek kunnen oversteken.

De oude ondertunneling blijft voorlopig nog enkele jaren bestaan. Zij kan enerzijds dienen als buffer bij wateroverlast en anderzijds wordt er ook nog het afvalwater van zwembad Olympos en de Kalendijk in geloosd. Volgens schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V) zijn er momenteel nog geen concrete plannen om dit gebied op een collector aan te sluiten.

RaMo
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio