Groot deel van Doel nog dit jaar onder sloophamer

Groot deel van Doel nog dit jaar onder sloophamer

Groot deel van Doel nog dit jaar onder sloophamer

Print
Beveren-Waas - De Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever heeft een sloopaanvraag ingediend voor veertig woningen in Doel.
Vorig jaar werden er ook al 42 woningen in het dorp afgebroken. De Vlaamse regering heeft vooropgesteld dat voor eind dit jaar 126 woningen worden gesloopt.

Elke woning die leegstaat of vrij komt, wordt afgebroken. Voor 28 woningen werd reeds een gunstig advies verleend door het gemeentebestuur. Voor de andere woningen ontbreekt nog het technisch verslag of een bijkomend advies.

Onder de bedreigde woningen bevinden zich volgens Vlaams Belang Beveren heel wat waardevolle gebouwen, een aantal werd ook opgenomen in een erfgoedgids met vermelding van hun karakteristieke eigenschappen. Voor deze woningen werd een bijkomend advies aan Monumenten en Landschappen gevraagd.

Het Vlaams Belang klaagt de afbraakpolitiek aan. De kans is immers groot dat er geen verdere havenuitbreiding komt. "Zowel voor de huidige bewoners als de vele bezoekers is het onbegrijpelijk dat men momenteel twee derde van het dorp wil slopen", zegt fractievoorzitter Bruno Stevenheydens.

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver kadert de afbraak van de woningen in het actieplan van de regering. Die heeft immers beslist dat het woonrecht in 2009 afloopt en alle woningen, met uitzonderingen van enkele relicten zoals de kerk en de molen, gesloopt mogen worden.
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio