Actiegroep ontwerpt ludieke straataffiches

De Hamse actiegroep Droge Voeten pakt uit met ludieke raam- en straataffiches. Die wijzen de fietsers en wandelaars in de Bunt en op de Durme- en Scheldedijken op de plannen om het gebied onder water te zetten.

jmartynowski

BR>

"Wij zetten onze acties verder", vertelt woordvoerder Karel Mal- fliet. "Dat is nodig om het probleem van de Bunt in de actualiteit te houden. Wij verdeelden raamaffiches met de leuze Red de Bunt van verdrinkingsnood in de Bunt, Polderstraat, Wagenheide en Driegoten. Met ludieke affiches in de Bunt en op de Durme- en Scheldedijken vestigen wij de aandacht van fietsers en wandelaars op de plannen van de overheid."

Deze actieborden tonen een paard dat prevelt Liever met mijn poten in het gras, dan staan desteren in een plas. 'De teleurgang van de waterhoek' van Stijn Streuvels wordt de thriller De teleurgang van den Bunt. Ook het boek 'Mensen achter de dijk' van Filip De Pillecyn inspireert de actievoerders. De titel is aangepast tot 'Mensen (vlak) achter de dijk'.

"Andere actiemiddelen worden nog besproken", vult Geert Van Haute aan. "Het gemeentelijk infoblad Haminfo besteedt alvast aandacht aan de waterproblemen. Wij proberen ook zichtbaar aanwezig te zijn op plaatselijk evenementen."

Communicatie met overheidsdiensten brengt bij het comité Droge Voeten geen rust. In een brief klaagt Jan Verboven van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) misopvattingen over de rol van de VLM bij de inrichting van overstromingsgebieden aan. Het plan van 22 juli 2006 is het enige dat de Vlaamse Regering goedkeurde. Over het voorstel van de gemeente is nog geen beslissing genomen. Verboven is categoriek: "Landbouw zal niet meer mogelijk zijn in de Bunt. Voor de Bunt zijn er ook geen afwijkingen mogelijk inzake de besliste oppervlakte (66,44 ha) en inrichtingsvorm. Alleen grenscorrecties zijn wel mogelijk wegens technische of maatschappelijke redenen mits compensaties."

Wim ONSELAERE

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio