Eerste rapport Commissie-Vermeersch over verwijdering illegalen

22 JANUARI 1999 - De Commissie-Vermeersch wil rebelse illegalen à la Semira Adamu terugsturen met zakenvliegtuigen zonder publiek. De Gentse ethicus Etienne Vermeersch, wil het woord charters niet in de mond nemen, maar wil toch dat iedere uitgeprocedeerde duidelijk weet dat hij na één keer stampei maken op een zakenvlucht terechtkomt. Kussentjes mogen niet meer, maar wel nog hand- en voetboeien.

John De Wit

BR>

De Commissie-Vermeersch werd opgericht naar aanleiding van het dodelijke ongeval van Semira Adamu op 22 september 1998. Die was bij een uitwijzing gestikt toen een begeleidende rijkswachter haar een kussentje op het gezicht drukte om haar stil te houden.

Semira Adamu net voor haar dood

De Commissie-Vermeersch moest van minister van Binnenlandse Zaken Luc Van Den Bossche nagaan welke dwang men kon gebruiken tegen balorige illegalen. Ze overhandigde donderdag haar rapport aan de minister.

Luc Van Den Bossche

Dit zijn de voorstellen:

Kunnen niét: tape of kussen op de mond omdat die de ademhaling van de illegaal bemoeilijken; een dwangbuis omdat die de redding van de persoon onmogelijk maakt bij een ramp met het vliegtuig. Kunnen evenmin: alles wat pijn veroorzaakt en wat een uiting is van woede van de kant van de begeleiders. Iedereen moet die regels kennen, iedere klacht moet onmiddellijk naar het Comité P, dat de politiediensten controleert. Er moet een algemeen beleid tegen politiegeweld komen.

* De communicatieve vaardigheden van het personeel dat de illegaal begeleidt, moeten worden verhoogd. Omdat de rijkswacht en de boordcommandanten vaak niet weten met wat voor persoon ze te maken hebben, moet de illegaal een verwijderingsfiche krijgen die te allen tijde in zijn persoonlijk dossier steekt. Daarop staat alles over de te volgen procedure.

* Vooraleer iemand wordt verwijderd, moet hij duidelijke informatie, sociale en psychologische begeleiding en praktische steun krijgen. Hij moet op tijd worden ingelicht en niet enkele uren vooraleer hij op het vliegtuig wordt gezet. De illegaal moet nog kunnen afscheid nemen van vrienden, bagage pakken en zijn vertrek plannen. De verwijderden moeten een minimum aan zakgeld meekrijgen.

De Commissie stelt zelfs voor dat de helft van de kosten die de uitgeprocedeerden maakten om naar hier te komen, worden terugbetaald. Dat zou het geweld bij de verwijdering doen dalen. Een bedrag van 20.000 fr. (nu: 500 euro) lijkt internationaal aanvaard.

* Men moet uitkijken naar ander vervoer dan lijnvluchten. Daar zitten de illegalen nu op de laatste rij, iedereen kan ze zien. Ze hebben er belang bij om herrie te schoppen en de boordcommandanten willen -om commerciële redenen- dat hun vlucht zo vlekkeloos mogelijk verloopt. De lijnvluchten moeten behouden blijven, maar als een verwijdering na één lijnvlucht mislukt, dan moet de illegaal met een speciaal vliegtuig (een zakenvliegtuig) zonder publiek worden teruggebracht. Iedereen moet dat weten. Daardoor zal deze procedure slechts zelden nodig zijn. Ook schepen komen in aanmerking.

* De procedure om asiel te krijgen moet korter. De regering wil ze op één jaar brengen en dat is goed. Het statuut van asielzoeker mag niet meer gaan naar mensen die hier niet permanent willen blijven, zoals bijvoorbeeld Kosovaren. Voor hen zijn andere regelingen nodig. Het geld voor buitenlandse studiebeurzen wordt beter uitgegeven in het land van herkomst.

* De ruimtes waar uitgeprocedeerden in afwachting van terugzending worden opgesloten zijn van slechte kwaliteit. De rijkswachtcellen in Zaventem zijn te klein, te donker, er is onvoldoende sanitair. Het transitcentrum 127 bestaat eigenlijk uit barakken. Dat moet beter.

Vastgoed

Jobs in de regio