Vleermuizen overwinteren in Fort 5

Print
Edegem - Het voorbije weekend werd Fort 5 grondig opgeruimd. Er worden lokalen ingericht waar vleermuizen kunnen overwinteren.
BR>
Met de medewerking van het gemeentebestuur, startten de Natuurgidsen en leden van Natuurpunt met de inrichting van een vleermuizenreservaat op Fort 5. Om de diertjes in ideale omstandigheden te laten overwinteren, diende er eerst heel wat rommel opgeruimd te worden. Steenpuin, hout, zand en oud ijzer werd uit de lokalen verwijderd.

In een volgende fase zal de gemeente zorgen voor afsluitingen van deur- en raamopeningen en andere tochtgaten. De Natuurgidsen zorgen dan voor de laatste aanpassingen, waardoor ideale overwinteringsplaatsen zullen ontstaan. Vleermuizen overwinteren tussen oktober en april. Een constante temperatuur, hoge vochtigheidsgraad en absolute rust zijn een noodzaak. De inrichting komt er, nadat Fort 5 door een Europese richtlijn werd aangeduid als habitatgebied voor vleermuizen, dat wil zeggen dat vleermuizen moeten beschermd worden in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Het is verboden de dieren te vangen, te doden of hun rust te verstoren. De afgesloten lokalen kunnen in de winter enkel onder begeleiding van de natuurgidsen bezocht worden.
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio