Actiegroep Droge Voeten werkt aan informatief wandelpad

Print
Hamme - De actiegroep Droge Voeten, die strijdt tegen de inrichting van een overstromingsgebied in de Bunt, pleegde overleg met ambtenaren van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Administratie Natuur en Bos. Het werd een leerrijke, maar vooral ontnuchterende ontmoeting. Droge Voeten gaat zijn acties verscherpen. Er komt ook een informatief wandelpad.
BR>
"Wij leerden dat het overstromingsgebied van de Bunt 99 hectare groot is. Tegen 2010 zal daarvan 67,44 hectare in uitvoering zal. De rest volgt nadien", legt Bart Malfliet van de actiegroep Droge Voeten uit. "Het Sigmaplan waarin de maatregelen zijn uitgewerkt voor een optimale bescherming tegen overstromingen van de Schelde, heeft drie doelstellingen: natuur, toegankelijkheid en veiligheid. De plannen voor de Bunt behartigen enkel de natuur."

Die eenzijdige doelstelling is volgens Malfliet onaanvaardbaar. "Het overstromingsgebied De Bunt dient niet als veiligheidsbuffer tegen overstromingen. Het volgt de getijdenwerking van Schelde en Durme, met als doel slikken en schorren te creëren. Dit opzet staat lijnrecht tegenover de prioriteiten van de buurtbewoners."

Veiligheid voorop

De eerste ontpoldering loopt door de tuinen van de bewoners, op 50 meter van de straat. "De volledige 99 hectare mogen nooit opgeofferd worden. Als er toch een dijk komt, is het tracé dat door de VLM wordt voorgesteld, het enige aanvaardbare. Wij willen maximum 52,92 hectare afgeven. Voor ons moet veiligheid het eerste doel zijn."

Het overleg wakkerde de onrust, maar ook strijdlust van de actiegroep aan. "Wij willen betrokken worden bij de opmaak van de beleidsnota Gebiedsvisie Durme", zegt Malfliet. "Wij beginnen met de uitwerking van een Droge Voeten Wandelpad waarbij wandelaars informatie krijgen over de historische ontwikkeling en de betekenis van het gebied. Ook de gevolgen van de ontpoldering zullen aan bod komen."
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio