Heist moet meer vrouwen in gecoro zetten

Print
Heist-op-den-Berg - De bestendige deputatie van de provincie heeft de samenstelling van de Heistse gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening niet goedgekeurd omdat er te weinig vrouwen in de adviesraad zetelen.
BR>
De gemeenteraad heeft op 24 april de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) samengesteld. Die beslissing is door de bestendige deputatie evenwel niet goedgekeurd, omdat de samenstelling in strijd is met artikel 200 van het gemeentedecreet. Dat decreet bepaalt dat maximum twee derde van de leden van de gecoro van hetzelfde geslacht mag zijn. De gecoro in Heist bestaat uit 33 leden onder wie 29 mannen en 4 vrouwen.

"Wij overwegen om opnieuw kandidaturen op te stellen waarbij een oproep zal gebeuren voor vrouwelijke deskundigen maar waarbij alle reeds ingediende kandidaturen van deskundigen behouden blijven. Anderzijds wordt aan alle maatschappelijke geledingen gevraagd hun kandidaten voor te stellen met voorkeur voor kandidaten van verschillende geslachten", reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Jef Marien (CD&V). Het is de bedoeling de gecoro in de gemeenteraadszitting van 9 oktober opnieuw samen te stellen. De huidige gecoro blijft tot dan operationeel.

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio