"Een honk met een gasgeur dat kan gewoon niet"

Tegen 2011 moeten alle lokalen van de erkende Antwerpse jeugdverenigingen in orde zijn met de veiligheids- en hygiënevoorschriften. Daarvoor heeft schepen van Jeugd, Leen Verbist (sp.a), een half miljoen euro vrijgemaakt. Dit jaar alleen al hebben 62 jeugdverenigingen een aanvraag voor subsidie ingediend en op enkele gevallen na ook gekregen.

jmartynowski

BR>

Leen Verbist weet in welke belabberde staat sommige jeugdlokalen verkeren. Ze is zelf volwassen begeleider van de Chiro Sint-Jozef in Merksem geweest, de vereniging waarbij ook haar kinderen zijn aangesloten. "Eén van hun lokalen is een paar maanden geleden afgebrand en er wordt nu gewerkt aan een nieuw gebouw. Daarvoor hebben ze een subsidie van 20.500 euro gekregen, wat zo'n 80% van het bedrag is dat ze nodig hebben. De rest van het geld moet de Chiro zelf bijeenbrengen."

Enkele meters verder staat een aftands houten chalet. Naast de deur hangt een bordje Leiders, maar de ruimte lijkt meer op een rommelhok. "Kijk, suikertjes", zegt Leen Verbist. De schepen bedoelt klemmetjes, waarmee men soms elektriciteitsleidingen verbindt. "Gevaarlijk, want dat kan tot kortsluitingen leiden. Het zijn vaak dit soort van kleine dingen die in jeugdlokalen niet goed geregeld zijn."

De stad Antwerpen helpt al langer erkende jeugdverenigingen die hun infrastructuur willen verbeteren. "En dat is nodig, want in sommige lokalen zijn de leidingen stuk of hangt er een gasreuk. Er zijn tal van jeugdverenigingen die geen behoorlijk toilet hebben of waar het binnenregent", zegt Leen Verbist.

Geen luxe

In 2010 moeten alle lokalen van de ruim 200 erkende verenigingen bezocht zijn. "Tegen dan wil ik een inventaris hebben van alle dringende onderhouds- en herstellingswerken. Voor elke jeugdvereniging die een beroep doet op subsidies, wordt een verbetertraject uitgewerkt voor een maximumbedrag van 20.500 euro. Bovendien willen we een reservefonds voorzien voor dringende werkzaamheden", gaat de schepen verder.

Voor het toekennen van subsidies wordt met een prioriteitenlijst gewerkt. In het totaal zijn er negen prioriteiten, die gaan van noodzakelijke werken om het voorbestaan van een vereniging op korte termijn te garanderen, brandveiligheid, toegankelijkheid en hygiëne.

"In die gevallen geven we meestal een subsidie, omdat het om noodzakelijke infrastructuurwerken gaat. Voor zaken als inbraakpreventie en verfraaiing zijn we zuiniger met onze budgetten. Het blijven jeugdlokalen en de ervaring leert dat de activiteiten zich meestal in de buitenlucht afspelen. Het hoeft echt geen luxe te zijn", zegt Verbist.

De jeugdverenigingen kunnen trouwens rekenen op begeleiding en advies bij het verbeteren van hun lokalen. "En ze moeten met officiële aannemers werken of onder hun toezicht als ze bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op handige ouders. Wie een infrastructuursubsidie krijgt, kan zich niet inlaten met geknutsel en zwartwerk", besluit de schepen.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio