Nieuwe Wilrijkse website zaait verwarring

Print
Wilrijk - Het district Wilrijk heeft in een aangetekend schrijven aan initiatiefnemer Andy De Jongh de stopzetting geëist van de nieuwe, wat misleidende website www.districtwilrijk.be. Zoniet volgen er gerechtelijke stappen. De Jongh zelf is bereid al het mogelijke doen om de ontstane misverstanden uit de wereld te helpen.
BR>
De officiële website van het geitendistrict is www.wilrijk.be. Daarop is geen publicitaire ruimte beschikbaar. Dat is wel het geval op de nieuwe website www.districtwilrijk.be, die eveneens uitgebreide informatie biedt over de dienstverlening en activiteiten binnen het district. Er ontstond zodoende verwarring, omdat op de nieuwe website nergens vermeld stond dat het om een commercieel initiatief ging, zonder de medewerking van de stad of het district Wilrijk.

Andy De Jongh, de maker van de website, heeft daar inmiddels zelf een mouw aangepast. In een mededeling op zijn website heeft hij de bedoeling van de site uitgelegd en duidelijk gesteld dat er geen enkele binding is met stad of district.

"Ik heb helemaal te goeder trouw gehandeld", verdedigt De Jongh zich. "Voor mij als Wilrijkenaar vormt deze site louter een hobby, waar ik hard aan heb gewerkt en waaraan ik helemaal niets wil verdienen. Wie eventueel wil sponsoren, helpt alleen mee de kosten dragen. Maar goed, ik geef toe dat de domeinnaam wat ongelukkig gekozen is en ik ben dan ook bereid die aan te passen. Ik wil daarvoor best met de mensen van het district rond de tafel gaan zitten. We komen er zeker uit."

Districtsschepen Johan Peeters (sp.a), bevoegd voor Communicatie, heeft alle begrip voor de argumentatie van De Jongh en wil meewerken aan een oplossing. "Want buiten de naamkeuze vind ik het zelfs een heel volledige en verzorgde website, die voor mij helemaal niet moet verdwijnen."

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio