Te smal, te dicht, te nat

Print
Brasschaat - De bewoners van De Aard, de Oude Hoeveweg en de Prins Van Oranjestraat in de wijk Driehoek maken zich grote zorgen over een mogelijke inplanting van 25 appartementen in hun buurt. Schepen voor ruimtelijke ordening Myriam Van Honsté (Open VLD) wil de aanvraag eerst grondig onderzoeken.
BR>
Het bewuste perceel bevindt zich in een binnengebied naast een oude hoeve. Een projectontwikkelaar wil er 25 appartementen bouwen met 48 ondergrondse parkeerplaatsen. Een oude hoeve met aanpalende schuur dreigt te verdwijnen. De buurt reageert met een petitie en tal van bezwaarschriften. "Er zijn heel wat negatieve zaken verbonden aan dit project", zo stelt Ann Louis uit De Aard. "De smalle Prins Van Oranjestraat kan die nieuwe verkeerssituatie niet aan. Verder is er de privacy. De appartementen zullen zicht hebben op onze leefruimten tot en met de toiletten. Voor dit project zullen heel wat zeer waardevolle bomen moeten verdwijnen. Het gebied vormt een woon- en broedplaats voor een gevarieerde vogelpopulatie", zo vervolgt Ann.

Het perceel bevindt zich in een natuurlijk overstromingsgebied. Een aanpalend appartementsgebouw had de voorbije tien jaar al vier keer te kampen met wateroverlast. "Het zijn maar enkele van de vele bezwaren die aantonen dat dit een zeer onrealistisch project is", zo stelt Johny Vidts, een andere buurtbewoner.

Schepen voor ruimtelijke ordening Myriam Van Honsté staat sceptisch tegenover de aanvraag tot bouwvergunning. "Men zal aan heel wat voorwaarden moeten voldoen. Maar we wachten eerst alle bezwaren af en zullen dan advies verlenen aan stedenbouw. Het gaat hier over een binnengebied en dan nog in een natuurlijk overstromingsgebied, dat maant ons toch aan tot voorzichtigheid", aldus de schepen, die ook oog heeft voor de ontsluiting van het verkeer. "Het project strookt niet met de richtlijnen van ons ruimtelijk structuurplan", zo voegt de schepen er nog aan toe.
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio