Actie tegen terrassen

Antwerpen en terrassen horen bij elkaar als de kip en het ei. Maar er is geen duidelijk reglement en dat zorgt voor problemen. "Vooral de heraanleg van een aantal pleinen leidt tot een nieuwe dynamiek, maar ook tot wildgroei. Dat levert risico's op voor de veiligheid. En daar willen we nu iets aan doen", zegt burgemeester Patrick Janssens.

jmartynowski

BR>

Het is de bedoeling dat er in 2008 een nieuw reglement komt. Maar eerst wil Janssens uitgebreid overleg plegen met de sector. "Dat doe ik samen met de kabinetten van schepen van Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout en schepen van Middenstand Robert Voorhamme", zegt hij. "Met de uitbaters van de Bolivarplaats en het Mechelseplein hebben we al gepraat. Op sommige plaatsen zijn de terrassen zo groot geworden dat de doorgang voor voetgangers en fietsers minder dan anderhalve meter breed is en dus gevaarlijk wordt. Bovendien ontstaat zo ook overlast voor de buurt. Daar moeten we samen iets aan doen. Die gesprekken zijn constructief, omdat wij ook luisteren naar de verzuchtingen van de uitbaters, bijvoorbeeld over de afvalophaling. Zo hebben de terrasklanten op de Bolivarplaats veel last van het luidruchtige verkeer. Dat moeten we ook eens bekijken."

"Sommige uitbaters weten niet eens dat ze in overtreding zijn. Ex-voetballer Nick Descamps, die op het Mechelseplein De Boer van Tienen uitbaat, vertelde me dat hij pas na lange tijd heeft ontdekt dat zijn terras niet was vergund. Inmiddels was dat terras al helemaal uitgebouwd met vaste elementen, waardoor het een deel van het café is geworden. Daardoor hebben we dat deel van het plein niet kunnen heraanleggen. Dat klopt natuurlijk niet."

Janssens wil de situatie van de terrassen plein per plein in kaart brengen. "Zo komen zeker de Ossenmarkt, het Falconplein, de Sint-Paulusplaats en het Koningin Astridplein snel aan de beurt. En ondertussen werken we aan een nieuw reglement dat klaar moet zijn tegen de lente van volgend jaar. We willen niet de indruk wekken dat de stad tegen terrassen is, want het tegendeel is waar", zegt Patrick Janssens.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio