Sociaal conflict OCMW voorlopig van de baan

Print
Antwerpen - Het personeel van de sociale diensten van ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) gaat tot 2 augustus geen actie voeren. De vakbonden hebben woensdag overlegd met de directies van ZNA en het Antwerpse OCMW en hebben de nodige beloften gekregen.
BR>
"We hebben de garantie gekregen dat de personeels-leden die vanuit het OCMW gedetacheerd worden naar het ZNA hun rechten zullen behouden. Ze zullen ook op elk moment kunnen terugkeren naar het OCMW. Dat laatste geldt ook voor de contractuelen die binnen een periode van twee jaar kunnen terugkeren", zegt Karl De Jongh in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Het OCMW stelt daar wel tegenover dat er van de zestig voltijdse equivalenten die in aanmerking komen om naar ZNA te gaan, er minstens tien bij het OCMW blijven. "De directie heeft ons gegarandeerd dat zowel de contractuelen als de statutairen voor die vacatures kunnen solliciteren. Tot dinsdag mochten contractuelen daar nog niet aan deelnemen", zegt De Jongh. Op 2 augustus gaan vakbonden en directie opnieuw rond de tafel zitten.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio