"Beste brugpensioen dat we ooit bereikten"

Print
Antwerpen - Na drie onderhandelingsrondes hebben nu ook de bedienden van Opel Antwerpen een sociaal akkoord. Minstens 180 bedienden zullen tegen midden 2008 vertrekken, maar dan, in tegenstelling tot de arbeiders, uitsluitend via brugpensioen.
BR>
De regeling is zo gunstig dat een nieuwe gespreksronde voor de arbeiders niet uitgesloten is.

Bij Opel moeten vóór 1 januari 1.681 arbeiders vertrekken door een gouden handdruk van 144.000 euro bruto of door brugpensioen vanaf 50. Maar er sneuvelen ook bediendenjobs. Daar-over werd de voorbije week onderhandeld. Dat leidde zondagavond tot een ontwerp dat maandagochtend door de militanten van LBC en BBTK eensgezind werd aanvaard.

Het belangrijkste verschil met de arbeiders is dat het brugpensioen voor de bedienden wordt berekend op 1/12de van het bruto jaarloon plus eindejaarspremie plus dubbel vakantiegeld plus extralegale vakantiepremie van 2.070 euro. Bij de arbeiders geldt het laatste maandloon. Het bediendenakkoord bepaalt dat Opel tot 65 jaar 90 procent blijft bijpassen van het verschil tussen het nettoreferentieloon en de werkloosheidsvergoeding. Bij de arbeiders is dat 100 procent.

Het belangrijkste struikelblok was de inpassing in het Opel-pensioenplan. Dat extra pensioen krijg je uitbetaald op je 65ste, op basis van de loopbaan. Wie op 50 jaar moet opstappen, verliest uiteraard jaren. Na lang onderhandelen ging Opel ermee akkoord om per anciënniteitsjaar een maand bij te tellen voor het pensioenkapitaal. Voor 24 dienstjaren levert dat twee bijkomende jaren op.

De bediendenbonden bereikten ook dat het aantal brugpensioenen niet tot 180 wordt beperkt. Daarbovenop zullen 'enkele tientallen' bedienden uit afdelingen die later wellicht geoutsourcet worden, in het brugpensioen vanaf 50 kunnen stappen.

Iedereen rekent

LBC-secretaris Marc Van Thielen en zijn BBTK-collega Kristien Merckx reageerden maandag positief. "Het beste brugpensioen dat ooit bij Opel werd bereikt", aldus Van Thielen. "Deze regeling is wellicht beter dan die bij de arbeiders, maar percentages kan ik er niet op kleven."

"Inhoudelijk is dit in negen jaar het beste brugpensioen waarover ik heb onderhandeld", aldus Kristien Merckx. "Maar de kandidaten staan zeer wantrouwig tegenover de tewerkstellingscel. De mensen willen werken, maar ze vrezen dat ze met die cel hun toekomst uit handen geven."

En zijn de bedienden nu beter af dan de arbeiders? "Voor alleenstaande bedienden is er geen euro verschil. Voor gezinshoofden kan het wel zo'n 60 euro per maand meer zijn", aldus Merckx.

Bij de arbeiders reageert ABVV-hoofddélégué Rudi Kennes voorzichtig. "Eerst wil ik cijfers en feiten. Als het globaal beter is, vragen wij om de formule voor de arbeiders aan te passen. Dat is zo afgesproken. Maar als de ene er beter door wordt en de andere niet, moeten we de zaak bekijken."
Meer nieuws uit Antwerpen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio