Jeugdsubsidies zorgen weer voor vuurwerk

Print
Hamme - De bespreking van de verantwoordingsnota 2006 over de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan zorgde in de gemeenteraad van Hamme opnieuw voor vuurwerk.
BR>
Geert Van Goethem (sp.a) klaagde nogmaals het schrappen van subsidies aan jeugdhuizen Den Tram en 't Klokhuis aan. Zijn partijgenoot Tom Vermeire stelde meteen voor om de bewuste paragraaf uit de nota te halen zodat de betwiste 7.500 euro toch toegekend kan worden.

Schepen van Financiën Frans Van Gaeveren (Open Vld) vond het sp.a-voorstel overbodig en voorbarig. "Wij bespreken hier de nota 2006 die niets te maken heeft met de gewraakte subsidies. Daarover staat in die nota enkel ter informatie dat de subsidies in 2007 zijn geschorst. Schorsen is niet hetzelfde als schrappen."

Hilde Van Cauteren (Groen!) vond het jammer dat de voorbereiding van de oprichting van een informatiepunt voor jongeren wordt stopgezet. "Er wordt voor de periode 2008-2010 een nieuw jeugdwerkbeleidsplan opgesteld", antwoordde schepen Hilde Landtsheer (Open Vld). "Als er voldoende interesse is, hernemen wij de bespreking over zo'n informatiepunt."
De gemeenteraad bracht op advies van de jeugdraad nog twee wijzigingen in het jeugdbeleidsplan aan. 't Klokhuis ontvangt 500 euro subsidies voor de organisatie van de Klokrally. De 8.000 euro voor de Jongerenkrant worden gebruikt voor de organisatie van busvervoer.

WO
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio