Van Lommel en Hermans vragen strafvermindering

De jury heeft Maura Van Lommel (47) en Andy Hermans (25) dinsdagnamiddag na zowat twee uur beraadslaging schuldig verklaard aan de moord op de 18-jarige Stefanie De Mulder.

Van Lommel had er zelf bij de jury op aangedrongen om haar schuldig te verklaren. Ook de raadsman van Hermans betwistte de schuldvragen niet.

Stefanie De Mulder werd in de nacht van 11 op 12 augustus 2004 door Van Lommel en Hermans met een knuppel bewusteloos geslagen op haar slaapkamer in Mechelen en vervolgens gewurgd met een broeksriem. Het lichaam van Stefanie werd daarna in een Antwerps havendok gedumpt. Het meisje zou de dag na de feiten met vrienden op vakantie naar Spanje vertrekken.

De openbare aanklager gaat nu een straf vorderen, waarna de verdediging aan het woord komt. Een arrest wordt in de loop van de avond verwacht.

OM vordert levenslang voor Van Lommel en Hermans

Openbare aanklager Filip Claes vorderde levenslang voor zowel Maura Van Lommel als haar zoon Andy Hermans voor de moord op Stefanie De Mulder. De maatschappij moet, gezien de kans op recidive bij deze twee gewetenloze moordenaars, tegen hen beschermd worden, sprak Claes.

Volgens de openbare aanklager kan er met betrekking tot de strafmaat geen enkele verzachtende omstandigheid in aanmerking worden genomen. Claes bestempelde de feiten als "monsterlijk". Ze werden bovendien gepleegd met een planmatige vorm van voorbedachtheid. Alsof dat niet erg genoeg was, zouden ze haar levend in het koude, vervuilde water van de Antwerpse dokken dumpen, aldus Filip Claes.

Noch Van Lommel noch Hermans gaven volgens hem enige blijk van medeleven ten aanzien van Stefanie, die hen helemaal niets misdaan had. De reden die ze aanhalen, is even verbijsterend als onbegrijpelijk, luidde het. Ze wilden het meest dierbare bezit van Gilbert afpakken. Stefanie werd als pasmunt gebruik om de rekening met Gilbert te vereffenen.

Verdediging vraagt strafvermindering

Volgens raadsman Walter Damen is een levenslange straf enkel voorbehouden voor mensen waarvoor geen enkele beterschap mogelijk is. Damen haalde met betrekking tot zijn cliënte Maura Van Lommel een aantal verzachtende omstandigheden aan om bij de bepaling van de strafmaat mee in overweging te nemen. Zo zag hij in de levensloop van Van Lommel, haar berouw en spijt en haar blanco strafregister een grond om een lichtere straf dan levenslang op te leggen.

Van Lommel werd omwille van haar handicap, een stoelgangprobleem, nooit aanvaard en zelfs uitgestoten door haar ouders. Behalve gruwel zijn er zelfs geen foto's overgebleven van haar levensloop tussen nul en drie jaar.

Ze werd werd vervolgens weggebracht naar een instituut voor zwaar gehandicapten, waar ze helemaal niet thuishoorde. Tot haar zesde hunkerde ze om naar huis te mogen gaan, maar ze mocht niet. Tussen haar zesde en twaalfde ontwikkelde ze vervolgens een borderline persoonlijkheidsstoornis die haar altijd parten is blijven spelen, zo zei Damen.

Damen verwees ook naar het seksueel misbruik waarvan ze op de instelling het slachtoffer werd. "Mocht Van Lommel een andere jeugd hebben gehad, dan had ze hier niet gezeten. Van Lommel heeft ook nooit de betekenis van het woord "moeder" gekend en wist simpelweg niet hoe ze voor Andy moest zorgen".

Raadsman Vincent Vereecken was van mening dat de feiten niet onbegrijpelijk zijn en hun verklaring in de persoonlijkheid van Hermans moet gezocht worden. Hermans werd op school gepest en kropte zijn frustraties op. Het ongeluk van Hermans was zijn computer, waardoor hij niet moest wachten om zijn seksualiteit op een normale manier te beleven.

Het hernieuwde contact van Hermans met zijn moeder creeërde een bijkomend spanningsveld. Hermans wordt betrokken partij in de problematische relatie van zijn moeder en kiest onvoorwaardelijk de kant van zijn moeder. Hierdoor ontstaat een uitgesproken wantrouwen en vijandigheid ten aanzien van Gilbert De Mulder, luidde het. Volgens de raadsman was dit tesamen met de opgekropte frustraties de voedingsbodem waarop Andy de gruwelijke feiten samen met zijn moeder pleegde. Ook Vereecken vond levenslang een te zware bestraffing. "Ik vraag een beetje menselijkheid voor een onmenselijke daad", besloot Vereecken zijn pleidooi.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio