OM twijfelt niet aan schuld van beschuldigden sms-moord

OM twijfelt niet aan schuld van beschuldigden sms-moord

OM twijfelt niet aan schuld van beschuldigden sms-moord

Print
Mechelen - In zijn rekwisitoor op het Tongerse assisenproces zei openbare aanklager Filip Claes dat hij er niet in het minst aan twijfelt dat de zes mannen en zes vrouwen van de Limburgse jury zowel Maura Van Lommel als haar zoon Andy Hermans schuldig zullen verklaren aan de moord op de 18-jarige Stefanie De Mulder.
De feiten zelf omschreef Claes als een "laffe wraakexpeditie zonder enig medeleven op een onschuldig slachtoffer dat in de startblokken van haar leven stond". Claes richtte zich ook tot de nabestaanden van het slachtoffer en zei dat hij hoopte dat deze verschrikkelijke lijdensweg die ze voor een tweede keer moeten doormaken hun beeld van gerechtigheid niet zou aantasten en hun niet zou verhinderen om de verdere stap in hun verwerkingsproces te zetten.

Van Lommel en Hermans zijn koelbloedige samenzweerders en moordenaars, luidde het. Dat bleek onder meer uit de bekentenissen die beide beschuldigden in de loop van het onderzoek aflegden. In haar laatste versie schuift "de heks" Van Lommel alle schuld op haar zoon Andy af. "Tot op de dag van vandaag zijn zowel Van Lommel als Hermans meer bezig met hun eigen belangen en betonen ze niet met minste respect voor het slachtoffer", meende de openbare aanklager.

Beide beschuldigden hadden wel degelijk de bedoeling om Stefanie te doden. Dat dit nu ontkend wordt door Van Lommel, doet geen afbreuk aan hun eerdere bekentenissen. "Twee mensen die gedurende een hele tijd met volle kracht aan een broeksriem trekken die rond de hals van een meisje ligt, kunnen gewoonweg geen andere bedoeling gehad hebben".

"In haar nieuwe verklaring heeft Maura zich helemaal gedegradeerd tot een toeschouwer van de feiten. Er is nu plots helemaal niets op voorhand afgesproken. Ze heeft ook niet meer met de knuppel geslagen en Andy ook niet geholpen met het aantrekken van de broeksriem rond de hals van Stefanie", aldus nog de openbare aanklager. Claes meende dat "de waarheid" van Van Lommel niet alleen onwaar, maar bovendien compleet leugenachtig is.

Wat de voorbedachtheid betreft, bestaat er volgens Claes evenmin de minste twijfel. De feiten waren niet alleen voorbedacht, maar bovendien nauwkeurig vastgelegd in een gruwelijk moordplan. Het idee om Stefanie te vermoorden was al meer dan een jaar in hun verziekte breinen aan het gisten, zo zei Claes, en na een periode van samenzwering en planning gingen ze over tot actie.
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio