Meerderheid worstelt met erkenning moskeeën

Gewogen en te licht bevonden. Dat was het oordeel van twee van de drie meerderheidspartijen over het dossier rond de erkenning van de moskeeën. Uiteindelijk kregen de drie moskeeën een positief advies. Antwerps diversiteits- schepen Monica De Coninck (sp.a) kwam zwaar gehavend uit het debat.

BR>

De stad Antwerpen moet net als de provincie en de Staatsveiligheid een advies geven rond de erkenning van de moskeeën. Op de gemeenteraadsbanken lag een door het schepencollege goedgekeurd positief advies voor de Turkse moskee Mehmet Akif, de Marokkaanse moskee El Mouslimine en de Pakistaanse moskee Noor-ul-Haram.

Vanuit de meerderheid vonden zowel CD&V/N-VA als Open Vld de informatie over de drie moskeeën te mager. "Het Vlaamse decreet kampt met kinderziekten", zegt Cathy Berx (CD&V). "Het bleef onduidelijk wat nu juist wordt verwacht van het advies. Toch blijft de evaluatie van de stad bijzonder mager. Misschien moeten we een positief advies geven, maar onder voorbehoud. Ik wil de mos- keeën niet straffen omdat de overheid in gebreke is gebleken. De provincie gaf wel een negatief advies."

Bart De Wever (N-VA) vreest de gevolgen van een positief advies. "We wekken de indruk dat er wel héél gemakkelijk wordt voldaan aan de voorwaarden", zegt De Wever. Zeker over de rol van de imams bleven de raadsleden met vragen zitten.

Voor Claude Marinower (Open Vld) is het voorliggende advies een stad als Antwerpen onwaardig. Het zou hem verbazen als de schepen dat wel vond.

"Door de afwezigheid van een duidelijke toelichtingsnota van de Vlaamse overheid moesten we ons gezond verstand gebruiken", zegt Monica De Coninck. "We hebben alle diensten bevraagd over de moskeeën. Ik wil gerust onze vaststellingen doorsturen naar de Vlaamse overheid, zonder vermelding van een advies."

Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter vond het advies van een ondraaglijke lichtheid. "Het advies lijkt te zijn geschreven van op de hoek van de keukentafel", zegt Dewinter. "Het staat vol onduidelijke en nietszeggende zinnen. Bovendien heb ik mijn bedenkingen bij minstens twee van de drie moskeeën."

Wat niemand begrijpt, is dat de bestaande verslagen van de geraadpleegde diensten niet mee in het advies waren opgenomen, vooral omdat de raadsleden vorige week in de raadscommissie al hun bezorgdheid hadden geuit. Blijkbaar pikte Monica De Coninck dit niet op. Na een korte schorsing van de zitting op vraag van Annick De Ridder (Open Vld) volgde de stemming. Groen! en sp.a-spirit gaven een positief advies. Vlaams Belang stemde tegen. Opmerkelijk was de onthouding van Berx (CD&V), De Wever (N-VA) en de voltallige Open Vld-fractie. Met de onthouding gaven ze het signaal dat een herhaling van dit zwakke werk van het schepencollege in de toekomst niet zal worden geaccepteerd.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio