Broek van Niel

In 1972 werd een gewestplan opgemaakt. Daarin werd Biezerd West, waarin het Nielse Broek ligt, als woonzone omschreven. Het opgemaakte structuurplan geeft aan het Broek een nieuw uitzicht. Daarin blijft het Broek een open ruimte voor natuur en landbouw.

jmartynowski

Het Broek zal nog beter toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars en fietsers.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio