Tolkenpool

Lier start met een tolkenpool. Dat is een groep mensen die naast het Nederlands ook een vreemde taal vloeiend spreekt en wordt ingeschakeld als tolk op vraag van een dienst, school of Centrum voor Leerlingbegeleiding. "De tolkenpool komt er nadat heel wat Lierse diensten, zoals de huisvestingsmaatschappij, het OCMW, mutualiteiten en het ziekenhuis, ons het signaal gaven dat zij in hun dienstverlening een tolk kunnen gebruiken om de communicatie te vergemakkelijken.

Ook op het diversiteitsforum over

Onderwijs in Lier

gaven heel wat ouders aan dat er in scholen vaak nood is aan tolken", zegt schepen van Gelijkekansenbeleid Freddy Callaerts (Lier Leeft)

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio