Monica De Coninck wil meer kleur in adviesraden

Print
Antwerpen - Schepen van Diversiteit Monica De Coninck (sp.a) wil meer kleur in de talrijke bestaande adviesraden. Volgens haar is een Stedelijke Overlegraad voor Etnisch Culturele Minderheden voorbijgestreefd.
BR>
De relatie tussen het stadsbestuur en de overlegraad is al een tijd verzuurd. De raad kwam ruim een jaar geleden voor de laatste maal samen. De allochtone verenigingen in de overlegraad voelen zich niet ernstig genomen door het stadsbestuur. Open Vld-gemeenteraadslid Annick De Ridder peilde naar de visie van De Coninck op deze raad.

"Participatie en inspraak is belangrijk, maar dit kan worden bereikt via verschillende manieren en methoden", zegt de schepen. "Zo nemen we initiatieven om tot een diverse samenstelling te komen van de bestaande raden. Het stedelijk wijkoverleg zal allochtone burgers betrekken bij de bestaande inspraakfora. Allochtone organisaties worden mee ingezet bij stedelijke campagnes en evenementen. Dat gebeurde al bij de Special Olympics vorig jaar."

Een van de klachten van de overlegraad was de afwezigheid van werkingsmiddelen. "De jaarlijkse werkingsmiddelen werden vastgelegd op 8.550 euro voor 2007", zegt De Coninck. "Deze middelen worden vrijgemaakt op voorwaarde dat hiervoor een begroting wordt ingediend. Een begroting is tot op heden niet toegekomen."
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio