Willockx gaat vzw's aanpakken

Print
Sint-Niklaas - De Sint-Niklase burgemeester Freddy Willockx (sp.a) gaat een politieverordening uitvaardigen om de controle op de vzw's te vergroten. Net zoals in Antwerpen zullen binnenkort ook in Sint-Niklaas de vzw's een stedelijke uitbatingsvergunning moeten voorleggen. "We moeten orde op zaken stellen", zegt Willockx.
BR>
Het veelal schimmige wereldje van vzw's, nacht- en belwinkels is moeilijk onder controle te krijgen. In de wetgeving staan geen controlemechanismen, zodat het vaak heel moeilijk is om de wildgroei in te dijken. In navolging van Antwerpen gaat Sint-Niklaas een uitbatingsvergunning invoeren. De aanleiding is de situatie met de Marokkaanse vzw in de Mercatorstraat 11. In die vzw werden na een razzia hasj en drie illegalen aangetroffen. De vzw moest voor zes maanden dicht, maar ondertussen heeft de uitbater simpelweg een nieuwe vzw opgericht. De oprichtingsakte is vorige week in het Staatsblad verschenen.

"Daarom moeten we dringend orde op zaken stellen", zegt burgemeester Willockx. "Met de nieuwe politieverordening zullen álle vzw's een uitbatingsvergunning moeten aanvragen aan de burgemeester. Ook de telefoon- en nachtwinkels zullen dat moeten doen. Op die manier kunnen we de vzw's in kaart brengen en beter controleren. Wat met de vzw in de Mercatorstraat? Die zal ik zonder twijfel een uitbatingsvergunning weigeren."

Concreet komt het erop neer dat elke vzw, ook de bestaande, een vergunningsaanvraag zal moeten indienen. De vzw's zullen dan op een aantal aspecten worden gescreend. Als alles in orde is, krijgt de vzw een uitbatingsvergunning. Als dat niet het geval is, kan de vzw tijdelijk of definitief gesloten worden.

Bij de beoordeling zullen een aantal objectieve maatstaven worden gehanteerd, maar ook het strafrechterlijk aspect kan een rol spelen bij de toekenning van de vergunning. Willockx legt zijn voorstel maandag voor aan het schepencollege. In augustus moet de gemeenteraad zich erover uitspreken.

Joris VERGAUWEN

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio