Sanering vervuilde Bankloop Olen en Geel van start

In de Kempense gemeenten Olen en Geel begint deze maand de daadwerkelijke sanering van de Bankloop, een door koper- en kobaltproducent Umicore (nu Cumerio) historisch vervuilde beek.

Belga

Bodemonderzoek wees uit dat er radioactieve stoffen en non-ferro metalen zitten in het bodemslib en de oevers tot vijf meter rond de beek. Begin mei startte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) al met voorbereidingen op het terrein.

Eerst worden de onbewoonde percelen aan de Umicore-terreinen afgegraven tot aan de samenvloeiing van de Bankloop en de Meirenloop. Vervolgens worden de gronden en ook de tuintjes richting Lichtaartseweg en Bankloopstraat gefaseerd onder handen genomen en heraangelegd. "Voor het einde van 2007 moet alles afgerond zijn", aldus Karina De Beule, woordvoerster van OVAM.

Zowat 30.000 kubieke meter vervuilde grond zal worden afgevoerd en opgeslagen in een opslagplaats op de Umicore-terreinen, afgedicht met dikke lagen klei en polyethyleenfolie om de ontsnapping van radongas te voorkomen. Het totale kostenplaatje bedraagt drie miljoen euro. De OVAM en Umicore nemen elk de helft voor hun rekening.

"Bij de werken gaat veel aandacht naar de veiligheid en gezondheid van betrokkenen en omwonenden", aldus nog De Beule. "Een veiligheidscoördinator en een stralingsdeskundige volgen de werken op en moeten stofverspreiding absoluut voorkomen door de ontgravingszones zo vochtig mogelijk te houden. Alle zones worden ook volledig afgeschermd door twee meter hoge werfhekkens met doeken tegen stofverspreiding", luidt het.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio