Milieuonderzoek naar geluidshinder spoorlijn

Gedeputeerde voor Mobiliteit Peter Hertog (sp.a) stemt in met een milieuonderzoek om na te gaan welke voor de omwonenden van de betrokken spoorlijn de gevolgen zijn van de geluidsoverlast van de goederentransport per trein. Met de resultaten van dat onderzoek kan de overheid worden aangezet tot maatregelen.

jmartynowski

BR>

Provincieraadslid en schepen van Leefmilieu Luc Maes (Open Vld) van Beveren kaartte de recent opgedoken problematiek van de geluidsoverlast van het spoorverkeer van en naar de Waaslandhaven tijdens de recente provincieraad aan. Vooral de aanhoudende geluidsoverlast van de zeer lange goederentreinen werkt op de zenuwen van inwoners van Melsele en houdt hen uit hun slaap.

"De gedeputeerde antwoordde dat ik terecht bezorgd ben om de leefkwaliteit van de omwonenden", zegt Maes. "Hij deelt mijn mening dat die leefkwaliteit zo weinig mogelijk aangetast mag worden, ook als goederenvervoer via het spoor beter voor het milieu is dan goederentransport op de weg. De deputatie zal een brief schrijven naar Infrabel en naar de bevoegde ministers om aandacht te vragen voor de geluidsproblematiek en om aan te dringen op maatregelen na de toename van de verkeersintensiteit op de spoorlijn."

Hertog stemde voorts in om het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek in samenwerking met de gemeentelijke milieudienst in te schakelen met het oog op een sterkere onderbouwing van het dossier. Een stevig onderbouwd dossier moet de verantwoordelijke overheden aanzetten om acties te ondernemen.

YV

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio