Stad beboet zelf overlast

Wildplassen, intimiderend gedrag, boom-boomcars en andere vormen van pesterijen zijn moeilijk te bestrijden. Of ze staan niet eens in het politiereglement en als ze er wel in staan, worden ze niet vervolgd omdat het parket de processen-verbaal seponeert. Met een eigen sanctiereglement bestrijdt het stadsbestuur deze uitwassen.

jmartynowski

BR>

De spilfiguur in het gemeentelijk administratieve sanctierecht (GAS) is preventieambtenaar Christof Snoeck. Hij bepaalt de hoogte van de geldboete wanneer de politie iemand betrapt die bijvoorbeeld met een geluidsinstallatie op wielen toertjes rond de Markt maakt. Ook de hangjongeren die "hoer" roepen naar zomers geklede vrouwen of de ingang van een restaurant versperren, riskeren voortaan een geldboete.

Net zoals wie de hond uitlaat zonder "voldoende opruimvoorzieningen voor de uitwerpselen voor hun huisdier", zoals dat in het nieuwe politiereglement omschreven staat. Dat reglement zegt ook dat wie flyers uitdeelt zelf de weggeworpen exemplaren moet oprapen, anders volgt een boete.

"De administratieve geldboete bedraagt maximum 250 euro. Voor mezelf maak ik wel een lijstje op met de tarieven per overtreding maar we maken dit niet bekend omdat ook de omstandigheden een rol spelen. Als iemand binnen het jaar een tweede maal betrapt wordt, kan ik de boete verdubbelen. Uiteraard zal ik het gelijkheidsbeginsel respecteren en moet elke boete grondig worden gemotiveerd", licht Snoeck toe. Wie het niet eens is met de boete kan die aanvechten bij de politierechtbank. Als de gemeenteraad volgende week dit reglement goedkeurt, zal het op 1 september van kracht gaan.

Het nieuwe politiereglement heeft niet enkel tot doel om nieuwe vormen van overlast aan te pakken. Een aantal verouderde overtredingen werden geschrapt, zoals de regeling op mestvervoer op de openbare weg.

Dirk VAN REUSEL

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio