Plattelandsproject

Op woensdag 20 juni is er een infoavond over het plattelandsproject de Merode. De vergadering start om 19.30u in OCMW-zaal 't Rietje, Verlorenkost 22/1. Na de aankoop van de bossen van de

jmartynowski

BR>

Merode in 2004 zijn de Vlaamse overheid en haar partners, waaronder de gemeente Westerlo, gestart met het plattelandsproject de Merode. Bedoeling is de eenheid van het gebied te vrijwaren en het open te stellen voor het publiek. Het project leidde al tot concrete realisaties inzake natuur, recreatie en landbouw. De infoavond wil een overzicht geven van deze gerealiseerde projecten en de acties die nog op stapel staan.

014-54.75.75

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio