Het Gevolg luidt noodklok

Print
Turnhout - Het Gevolg gaat met een bang hart de komende week tegemoet. Op 22 juni beslist cultuurminister Bert Anciaux (Spirit) over de subsidies voor de komende twee jaar. Zijn die ontoereikend, dan komt het voortbestaan van het professionele theatergezelschap in het gedrang.
BR>
Voor vier Turnhoutse dossiers, ingediend in het licht van het kunstendecreet voor 2008-2009, gaf de bevoegde commissie positief advies. Volgende week beslist minister Anciaux wie hoeveel subsidies krijgt. Strip Turnhout, Festivalitis! en het tentoonstellingsproject van de Warande zijn drie gegadigden.

De vierde, Theaterwerkplaats Het Gevolg, beraadde zich donderdagavond al over mogelijke scenario s. "Of een sluiting dreigt? Zo scherp durf ik het niet stellen. Maar als onze subsidie nog verlaagt, wordt het heel ingewikkeld", zegt artistiek leider Ignace Cor- nelissen, die Het Gevolg in 1984 heeft opgericht.

Het gezelschap, gevestigd in het voormalige bioscoopcomplex in de Otterstraat, maakt theater voor kinderen en volwassenen. "Tot voor kort werkten hier tien voltijdse mensen, jaarlijks aangevuld met dertig freelance acteurs en vormgevers, jonge Kempense kunstenaars die hier hun eerste stappen zetten."

Ontslagen

Een vlotte werking vergt vol- gens Cornelissen jaarlijks minimum 500.000 euro. "Nu krijgen we 400.000 euro. Ondanks de mededeling dat we binnen de regio zeer zinvol werk doen, adviseert de commissie onze subsidie weer te verlagen. Vorige keer hebben we ons daardoor moeten reorganiseren, met ontslagen tot gevolg."

"Wij hebben het gevoel dat de minister zoveel mogelijk geld uit kleine steden haalt en in centrumsteden als Antwerpen stopt", zegt Cornelissen. "Ons palmares zou daar eender welk gezelschap een subsidieverhoging hebben opgeleverd."

Verenigd in het platform Turnhout 2012 luiden de betrokkenen de noodklok. "Met een brief, mee ondertekend door enkele prominenten, willen we de minister erop attent maken dat hier iets unieks dreigt verloren te gaan. Turnhout krijgt nog geen twee procent van het te verdelen bedrag. Een grote onrechtvaardigheid!"

Voor volgend seizoen heeft Het Gevolg enkel wat kleinere voorstellingen in de steigers staan. "Met grotere projecten wachten we af, tot we zeker zijn dat we de nodige middelen hebben", besluit Cornelissen.

Gunter JACOBS
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio