"Ik vergeet Hamme nooit"

Vrijdag 22 juni neemt Jozef Parmentier (70) afscheid als pastoor-deken van het dekenaat Hamme dat tien parochies telt waarvan twee in Waasmunster. Tien jaar en zeven maanden gaf hij mee vorm aan het plaatselijk gemeenschapsleven. Hij omschrijft het als boeiende jaren. Dat maakt het afscheid moeilijk. Gazet van Antwerpen bezochten de afscheidnemende priester in de dekenij Hamme-Waasmunster om te polsen naar zijn ervaringen met de Wuitens.

jmartynowski

BR>

Op zoek naar informatie over zijn nieuw werkterrein nam deken Parmentier kort na zijn benoeming contact met oud-deken Botterman. "Hij gaf mij één gouden raad: Lees met aandacht het boek Mensen achter de dijk van Filip De Pillecyn en u weet bij welk volk u terechtkomt. Ik heb dat boek in één ruk uitgelezen. Ik wist meteen wat mij te wachten stond."

Deken Parmentier voelde zich vlug thuis tussen de Wuitens. "Ik leerde hen kennen als een volk waarbij nog altijd de gevolgen van een harde sociale strijd voelbaar zijn, ruw van schors maar rechtuit. De mensen verkondigen recht voor de raap hun mening. Zij toonden zich ook vlug bereid tot samenwerking."

Het grote probleem is contacten leggen en onderhouden met de jongeren, al tekent zich een kentering af. "Al blijft het aantal kerkgangers stabiel, toch hebben wij de jeugd niet mee", ondervindt de deken. "Gelukkig zijn er de goede contacten met de scholen uit het vrij onderwijs, met de jeugdverenigingen en de speelpleinwerking. Daar ontmoeten wij veel jonge mensen die zoekende zijn. Daarom ben ik hoopvol dat het in de toekomst weer beter wordt."

Het dalend aantal priesters maakt een sterkere dekenale werking noodzakelijk. "Ingrijpende maatregelen zijn nodig", geeft Parmentier toe. In andere parochie

"Het dekenaat Hamme telt tien parochies, zeven kerken en nog slechts vier priesters. Gelukkig kunnen wij een beroep doen op pater De Decker, de aalmoezenier van het ziekenhuis, die in Zogge woont en pater Vliegen, de aalmoezenier van het bejaardencentrum Meulenbroek. Pastoor Gaby De Ruyck van de parochie Heilige Familie is 75 jaar. Ook hij neemt zeer binnenkort afscheid. Er worden zeker geen kerken gesloten. Doel is dat in elk van de zeven kerken nog één misviering tijdens het weekend wordt opgedragen. De parochies mogen daarom geen eilandjes blijven. Gelovigen moeten het gewoon worden om in een andere parochie de misviering bij te wonen. Dat vraagt meer mobiliteit van hen. Leken krijgen meer verantwoordelijkheid via de parochieploegen die worden geleid door een parochiaal contactpersoon die steeds bereikbaar is."

De taak van het dekenaal secretariaat wordt steeds belangrijker in het toekomstig kerkelijk landschap. "Wij hebben een secretariaat uitgebouwd met een dekenaal vormingswerker. Nog maar de helft van de 24 dekenaten in ons bisdom kunnen daarop een beroep doen. Die vormingswerker is verantwoordelijk voor de organisatie van onder meer vormingsavonden, zangavonden en andere kerkelijke initiatieven die belangrijk zijn voor het hele dekenaat. Hij is een rechtstreekse helper van de deken. Nu is het dekenaal secretariaat in de vroegere kloostergebouwen van de Broeders in de Slangstraat 12 in Hamme . Na 2018 verhuist het dekenaal secretariaat naar de Markt, waar nu de buitenschoolse kinderopvang De Kiezel zit. De kerkfabriek koopt deze woning van het gemeentebestuur samen met de daarnaast gelegen toegangspoort en de nieuwe kapel van het vroegere klooster. Het gemeentebestuur koopt op haar beurt de Winterkapel rechtover de dekenale kerk op de Markt. Het gaat bijna om een gebouwenruil."

In Hamme kan niemand voorbijgaan aan het multicultureel samenleven. "Vanuit mijn functie heb ik vooral een groot respect en waardering getoond voor de allochtone gemeenschap. Bij het begin van de ramadan zorg ik elk jaar voor een morele ondersteuning van hun vastenperiode. Wij hebben een goede verstandhouding met de Turkse gemeenschap. Problemen zijn er nooit geweest."

Als hoogtepunten uit zijn 10-jarig verblijf noemt de deken zonder aarzelen de renovatie van de dekenale kerk Sint-Pietersbanden op de Markt in 2000 en de viering van de 250ste verjaardag van deze kerk. "Dat waren topjaren. De kerk is toen in een nieuw kleedje gestopt, er kwam een nieuw pijporgel en podium. De onthaalruimte waar expo's kunnen plaatsvinden, werd heringericht. Een televisiemis, de uitgave van een boek in samenwerking met de Heemkundige Kring Osschaert en een tentoonstelling waren de ingrediënten bij de viering van 250 jaar kerkgebouw.."

De voorbije tien jaar zag deken Parmentier Hamme grondig veranderen. "Vooral qua infrastructuur is een grote stap vooruitgezet. De woningbouw is de uitschieter. Hiervoor neemt de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst het voortouw. Begrijpelijk in een gemeente met een verouderd woningpark."

De deken heeft nog wensen voor zijn opvolger, die wellicht in juli of augustus wordt aangesteld. "Ik hoop dat hij zorg blijft dragen voor alle medewerkers. Zij moeten zich blijven inzetten als gastvrije gemeenschap die deuren opent voor alle mensen van goede wil."

Over zijn afscheid getuigt de deken. "Het waren bijzonder boeiende jaren. Dat maakt het afscheid moeilijk. Toch werd de opdracht die mij was toevertrouwd te zwaar voor mijn leeftijd. Ik wil niet stoppen maar het wat rustiger doen met twee kleine parochies van Kruishoutem. Ik vergeet Hamme nooit."

Wim ONSELAERE

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio