Freya Piryns komt in de Senaat

Groen! stuurt de Antwerpse Freya Piryns naar de Senaat. Dat heeft partijvoorzitter Vera Dua na afloop van het partijbestuur gezegd.

Belga

Piryns stond derde op de Senaatslijst, maar raakte niet verkozen. Ze had echter ook de eerste opvolgersplaats. Lijsttrekker en partijvoorzitter Vera Dua staat haar rechtstreeks gekozen zetel af aan Piryns en wordt zelf gemeenschapssenator.

"Dit past in onze doelstelling om een nieuwe generatie ecologisten in het parlement te krijgen", zegt Dua. Groen! stuurt vier nieuwe gezichten naar de Kamer "Onze nieuwe lichting is op applaus begroet door het partijbestuur", zegt ze.

Het partijbestuur besprak kort de verkiezingsresultaten. "De algemene teneur is dat we blij zijn dat we terug in het parlement zitten, met vier kamerleden en twee senatoren. We hadden natuurlijk wel gehoopt om het resultaat van 2004 (de deelstaatverkiezingen) te herhalen, maar dat is niet gelukt", zegt Dua.

Mocht Groen! door een informateur uitgenodigd wordren voor gesprekken, zal de partij in elk geval gaan praten. Dua zegt dat Groen! begrip heeft voor de beslissing van de sp.a om te kiezen voor de oppositie. "Ook wij hebben ooit in het verleden, zij het in andere omstandigheden, op voorhand beslist om niet in een regering te stappen", aldus Dua.

Nu in het nieuws