'Federale regering heeft onvoldoende gedaan'

"De regering heeft op een aantal vlakken onvoldoende gedaan en als partij hebben we onvoldoende geluisterd. Door onze milieustandpunten hebben we weinig verloren aan de linkerzijde maar wellicht hebben sociale onderwerpen in combinatie met de staatshervorming een grotere rol gespeeld bij het stemgedrag", aldus Bruno Tobback (sp.a), de uittredende minister van leefmilieu en pensioenen.

Belga

Tobback wijst hierbij onder meer naar de kritiek die hij tijdens de campagne kreeg van gepensioneerden over de te lage pensioenen. "We hebben op dat vlak de afgelopen jaren een aantal zaken gerealiseerd, maar vele pensioenen blijven te laag en die mensen klagen terecht. Alles wat een regering doet wordt als normaal ervaren, maar alles wat men niet doet is slecht.", aldus Bruno Tobback.

In de eigen Leuvense kieskring verloor sp.a-Spirit een zetel aan Lijst Dedecker. De partij verloor voor de Kamerverkiezingen 5,02 procent en hield 19,63 procent over, wat mede door het spel van de apparentering met de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zeer nipt een zetel kostte. "Het is een schamele troost dat we nog steeds 3 a 4 procent boven het Vlaams gemiddelde van de kartellijst uitkomen", aldus Tobback.

Nu in het nieuws