Franstaligen halen circa 4% meer stemmen in de rand

De Franstalige partijen hebben bij de parlementsverkiezingen in Halle-Vilvoorde zondag meer dan 4 procent meer stemmen gehaald dan bij de vorige verkiezingen in 2003 en kregen in totaal circa 20 procent van de stemmen.

Belga

De toename is gespreid over de verschillende kieskantons van Halle-Vilvoorde. Dat blijkt uit berekeningen door Jo Buelens, politoloog aan de Vrije Universiteit Brussel.

"Het is vanzelfsprekend nog niet echt onderzocht, maar ik vermoed dat de toename zowel het gevolg is van een stijging van het aantal anderstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel als van een verharding van de communautaire standpunten waardoor gematigde Franstaligen meer dan voorheen geneigd waren op een Franstalige partij te stemmen in plaats van op een Vlaamse", aldus Buelens.

Hij wijst hierbij op het grote verkiezingssucces van de MR, die veruit de grootste Franstalige partij is in de rand. In het kieskanton Zaventem (met faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppen en Kraainem) wordt de MR zelfs de grootste van alle partijen met 22,04 procent (+1,89 procent) en in het kanton Halle (met Sint-Genesius-Rode en Linkebeek) haalt de MR 16,66 procent (+1,85 procent). "De MR met Olivier Maingain op kop voerde een harde communautaire campagne met als boodschap dat ze de enige garantie waren om de Vlaamse eisen tegen te gaan", aldus Buelens.

Ondanks de toename van de Franstalige stemmen bleven de Vlaamse partijen in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zoals de vorige keer hun 9 van de 13 zetels halen. Wat de toekomst brengt hangt volgens Buelens af van hoe de kieskringen heringericht zullen worden. Een arrest van het arbitragehof uit 2003 verplicht de regering zoals bekend tot een wijziging van de kieskringen omdat kandidaten in Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven thans anders behandeld worden dan in andere provinciale kieskringen.

Nu in het nieuws