Lijst Dedecker grijpt naast gemeenschapssenator

De Juridische Dienst van het Vlaams Parlement kwam maandagmiddag deels terug op zijn redenering. Bij nazicht bleek immers dat het kieswetboek een andere definitie hanteert van het begrip fractie.

Belga

Een fractie wordt in die definitie gevormd door de leden die bij de Vlaamse verkiezingen op dezelfde lijst verkozen zijn. Aangezien er in 2004 geen verkozenen waren op Lijst Dedecker, grijpt de nieuwe partij dus naast een gemeenschapssenator.

Jean-Marie Dedecker kondigde maandag aan dat hij bij de Senaat protest zou aantekenen tegen het feit dat hij naast een gemeenschapssenator grijpt en ook niet in aanmerking komt voor een gecoöpteerde senator. Bij de diensten wordt verwezen naar een precedent. In de vorige legislatuur wilde sp.a-Spirit Jan Roegiers aanduiden als gemeenschapssenator, maar dat ging niet door omdat Roegiers op een Spirit-lijst en niet op een sp.a-Spirit-lijst verkozen werd in het Vlaams parlement.

De zetel die naar Lijst Dedecker zou moeten gaan, verhuist daardoor naar de Open Vld dat de tweede Vlaamse fractie wordt door de vijf rechtstreeks verkozen senatoren, twee gemeenschapssenatoren en twee gecoöpteerde senatoren, zo blijkt uit berekeningen van de diensten van de Senaat.

De samenstelling aan Vlaamse kant ziet er daardoor als volgt uit: CD&V/N-VA: 14 zetels, 3 gemeenschapssenatoren, 2 gecoöpteerden

VLD : 9 zetels, 2 gemeenschapssenatoren, 2 gecoöpteerden

Vlaams Belang: 8 zetels , 2 gemeenschapssenatoren, 1 gecoöpteerde

sp.a-Spirit : 7 zetels , 2 gemeenschapssenatoren, 1 gecoöpteerde

Groen! : 2 zetels, 1 gemeenschapssenator Lijst Dedecker: 1 rechtstreeks verkozen senator.

Nu in het nieuws