MR snoept ook PS-zetel in Senaat af

Met 98 procent van de Franstalige stemmen geteld, verschoof een senaatszetel van MR naar PS. Daardoor komt het aantal rechtstreeks verkozen senatoren voor de MR op zes (+1), terwijl de PS vier rechtstreeks verkozenen overhoudt, twee minder dan in 2003.

Belga

De rest blijft ongewijzigd: Ecolo en cdH hebben twee zetels en FN één.

Nu in het nieuws