Klaar voor het grote werk?

Zondag 10 juni trekken we naar de stembus. Het ministerie van Binnenlandse Zaken telde op 3 mei 7.561.694 kiesgerechtigden. Voor de Senaat zijn de lijsten met kandidaten dezelfde voor heel Vlaanderen. De kiezers van Vlaanderen vormen samen met de Vlaamse kiezers van Brussel-Halle-Vilvoorde het "Nederlands kiescollege" dat 25 senatoren rechtstreeks kiest. Voor de Kamer is België verdeeld in 11 kieskringen, die allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers kiezen.

bsouffreau
1. Wanneer?

Van 8 uur tot 13 uur in gemeenten waar met potlood en papier wordt gestemd. Van 8 uur tot 15 uur in gemeenten met elektronisch stemmen.

2. Alles bij?

Vergeet uw oproepingsbrief en uw identiteitskaart niet mee te nemen. Wie een volmacht heeft, moet ook het volmachtformulier op zak hebben.

3. Papieren verloren?

Wat als u zondag oproepingsbrief en identiteitskaart verliest? Kan u zonder een geldige stem uitbrengen? Het stembureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, laten stemmen, zelfs zonder oproepingsbrief. Hij moet wel zijn identiteitsdocumenten kunnen tonen. U kan tot 's middags terecht bij het gemeentesecretariaat voor het afhalen van een kopie van de oproepingsbrief (met vermelding DUPLICAAT). Bij verlies van de identiteitskaart moet u direct aangifte doen bij de politie, die onmiddellijk een voorlopig bewijs van identiteitsdocument wegens verlies of diefstal aflevert. Zo kan u toch gaan stemmen.

4. Kleur van de stembiljetten.

Het stembiljet voor de Kamer is wit, dat voor de Senaat is roze. Elektronisch stemt u eerst voor de Kamer, dan voor de Senaat.

5. Stembiljet verkeerd ingevuld of beschadigd?

De kiezer die zich bij het stemmen vergist of zijn stembiljet beschadigt, kan aan de voorzitter van het stembureau één enkel keer een nieuw stembiljet vragen.

6. Onverwacht ziek of verhinderd

Wat als u door onvoorziene omstandigheden niet kon stemmen en geen volmacht had? Dat kan u best snel een brief sturen naar de vrederechter van uw kanton. Noteer uw persoonlijke gegevens, uw nummer van het stembureau, uw uitleg en zo mogelijk een bewijsstuk. Stuur ook een kopie van deze brief naar uw gemeentebestuur. De vrederechter beoordeelt uiteindelijk of u een geldige reden had om niet te gaan stemmen.

Wie nog even de correcte manier van het elektronisch stemmen wil bekijken, of alle andere info over de verkiezingen, kan terecht op

.

Nu in het nieuws