Niet op de lijst, wel in parlement

De federale verkiezingen beïnvloeden de samenstelling van het Vlaams Parlement. Ook enkele politici die zondag niet op een lijst staan, volgen met aandacht de resultaten. Ze kunnen als opvolger in het Vlaams Parlement komen.

bsouffreau

We kijken even naar het effect van 10 juni op de Antwerpse verkozenen in het Vlaams Parlement. Bij CD&V/N-VA vertrekt Inge Vervotte naar de Kamer. Ze wordt als minister opgevolgd door Cathy Berx. Als N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn Kamerzetel inneemt, komt tweede opvolger Dirk De Kort, burgemeester van Brasschaat, in het Vlaams Parlement. Brasschaat zit goed, want schepen Jan Jambon komt als opvolger in het federale parlement.

Open Vld stuurt Bart Somers van het Vlaamse naar het federale parlement. Bij de liberalen duikt Martine Taelman als eerste opvolger op. Ze is ook vierde kandidaat voor de Kamer. Als ze daar verkozen geraakt, is het de beurt aan de Molse schepen Hans Schoofs. Bij sp.a-spirit bepalen Els Van Weert en Anissa Temsamani de opvolging. Als de spirit-staatssecretaris verkozen blijft in de Kamer, behoudt Jo Vermeulen zijn plaats in het Vlaams Parlement. Anders moet hij die weer afstaan aan Van Weert. Tenzij Temsamani verkozen wordt in de Senaat, dan mag hij toch blijven. Als beide dames federaal verkozen zijn, moet sp.a de vijfde opvolger aanspreken. En dat is Tuur Van Wallendael.

"Weet van niks"

Hallo Tuur Van Wallendael? "'t Is niet waar. Allez, da's volkomen nieuw voor mij. Ik bel nog wel terug", is de eerste reactie van de voormalige Antwerpse schepen vanuit Zuid-Frankrijk. Hij denkt blijkbaar dat hij op de lijst voor de Kamer is beland. Als we hem zeggen dat hij als eerste opvolger voor het Vlaams Parlement staat, klinkt het eerlijk: "Daar heb ik nooit aan gedacht. Ik moet er eens over nadenken." En dan met een kwinkslag: "Ik heb blijkbaar nog een beroepstoekomst." Na Van Wallendael komt Greet Van Gool als opvolger.

KT
Nu in het nieuws