Allochtone politici verdeeld over dubbele nationaliteit

"Voor ministers, staatssecretarissen en parlementsleden moet één nationaliteit verplicht worden, de Belgische". Dat meent Bob Van den Broeck van de integratiedienst van de stad Antwerpen in De Juristenkrant. Hij neemt die stelling in naar aanleiding van de invoering van de dubbele nationaliteit op 9 juni. De allochtone politici reageren verdeeld op het voorstel.

John De Wit

BR>

Op zaterdag 9 juni voert België de dubbele nationaliteit in. Momenteel verliest iedere Belg die een andere nationaliteit aanneemt, automatisch de Belgische. Dat is vanaf zaterdag niet meer zo. Alleen Belgen die Oostenrijker, Deen, Nederlander, Fransman, Ier, Italiaan, Luxemburger, Noor, Spanjaard of Brit worden, zullen nog enige tijd hun Belgische nationaliteit automatisch verliezen. Maar Belgen die om het even welke andere nationaliteit aannemen, blijven vanaf 9 juni ook Belg. Ze kunnen wel op eigen initiatief hun Belgische nationaliteit inleveren.

Naar aanleiding hiervan schreef Bob Van den Broeck, beleidsadviseur van de Antwerpse Integratiedienst, in

De Juristenkrant

, dat die versoepeling niet moet kunnen voor ministers, staatssecretarissen en parlementsleden, omdat dit ernstige problemen met dubbele loyauteiten schept. Kan een Belg die ook Marokkaan is, minister van Binnenlandse Zaken zijn, want hij moet beslissen over gezinshereniging en kan door zijn dubbele nationaliteit een schijn van partijdigheid wekken die zijn goed functioneren kan belemmeren? Kan een Belg die ook Congolees is, minister van Buitenlandse Zaken zijn en dan nog overal met gezag, respect voor de mensenrechten verdedigen en afdwingen?

En er zijn andere problemen. Van den Broeck: "In Turkije mag je de genocide van 1915 niet de Armeense

genocide

noemen, maar slechts de Armeense

kwestie

. Maar in Frankrijk is de ontkenning van die genocide verboden én strafbaar. Welke houding moeten Belgische parlementsleden van Turkse afkomst aannemen, als hier een soortgelijk misdrijf wordt voorgesteld? Waar ligt hun loyauteit: bij België of bij Turkije?" (Tussen haakjes: De MR diende al een voorstel in om ontkenning of minimalisering van de Armeense genocide strafbaar te maken. Justitieminister Onkelinx was aanvankelijk voor dat voorstel, ze ging het onderzoeken, maar vier jaar later is er nog altijd niets.)

De discussie werd bovendien actueel naar aanleiding van de verklaringen van Ergün Top, Antwerps advocaat, verkiezingskandidaat voor CD&V en kabinetsmedewerker van Vlaams minister-president Yves Leterme, over de Armeense genocide. Top zou verklaard hebben dat hij zeker de kant van Turkije zou kiezen, als er een oorlog met België zou komen. Top zelf beweert dat zijn uitspraken uit hun context zijn gerukt. Of dat zo is, kan de lezer zelf nagaan op website

, die het hele debat uitzendt.

Van den Broeck neemt over de dubbele nationaliteit alvast een duidelijk standpunt in: "Verkozen allochtonen moeten duidelijk maken dat ze het Belgische belang laten voorgaan. Enerzijds willen onze politici integratie, maar anderzijds durven ze - uit angst om allochtone kiezers te verliezen - de wettelijke belemmeringen tégen die integratie (zoals de dubbele nationaliteit voor parlementsleden), niet uit de weg ruimen. Ik hoop op moedige politici". Het artikel van Van den Broeck verschijnt in uitvoerige versie in het eerstvolgende nummer van

Samenleving en Politiek

, het intellectuelenblad van de sp.a.

Hoeveel politici een dubbele nationaliteit hebben, is niet geweten. Binnenlandse Zaken zou het kunnen opzoeken, maar dat mag niet, want "het schendt de privacy", zo luidt het. Een merkwaardig argument, want het betekent dat de kiezer niet mag weten welke nationaliteit zijn verkozene heeft. Maar de privacycommissie neemt wel meer extremistische standpunten in.

Wat vinden de allochtone politici zelf?

Wij vroegen het aan de allochtone politici die al een parlementair mandaat bekleedden of voor wie de kans heel groot is dat ze dit zullen doen. Het is daarbij belangrijk om te weten dat Turken hun nationaliteit kunnen opzeggen en Marokkanen niet.

De Brusselse staatssecretaris

Emir Kir (PS)

, die én Turk én Belg is, wilde niet reageren. Hij liet zijn perswoordvoerster - uitsluitend in het Frans - meedelen dat "de discussie momenteel niet interessant is en bovendien overstijgt ze het ambt van een staatssecretaris". Rond Kir was in het verleden een rel omdat hij de Armeense genocide had ontkend. Die rel leidde in de Senaat tot bitsige debatten tussen de PS en de MR, die toen prompt een wetsvoorstel indiende om het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar te maken.

Overigens is het in Franstalig België niet gebruikelijk dat politici beleidsuitspraken over migranten, allochtonen en integratie doen, omdat ze weigeren te praten over onderwerpen die extreem-rechts (het Front National) in de kaart spelen.

Emir Kir

Twee partijen hebben geen allochtonen,

VB

en Open Vld.

Het VB heeft als enige Belgische partij altijd een standpunt ingenomen tegen de dubbele nationaliteit, ook tijdens de parlementaire debatten over de nieuwe wet.

Tom Ongena van

Open Vld

zegt dat zijn partij "geen allochtonen in het parlement heeft en het is niet waarschijnlijk dat die er vlug komen". Maar de partij vindt de discussie "een schijnprobleem. Belangrijk is of mensen zich daadwerkelijk integreren, de taal van het land leren e.d., niét welk papiertje ze hebben".

Nahima Lanjri (CD&V)

"Ik heb de Marokkaanse nationaliteit, ik heb er niet voor gekozen. Maar mijn slogan voor de verkiezingen is:

Omdat ik Vlaming ben

, naar het liedje van Will Tura. Dat zegt genoeg. Ik ben Vlaming en blijf dat. Het zou beter zijn als iédereen - en niet alleen de politici - maar één nationaliteit had, voor allerlei praktische dingen rond huwelijken en erfenissen en zo. Maar zolang de dubbele nationaliteit ergens bestaat, moeten ook de Belgen ervan kunnen profiteren".

Lanjri zou haar Marokkaanse nationaliteit opzeggen als dat kon. Ze meent dat de Belgische regering bij de Marokkaanse moet aandringen om de Marokkaanse wet zo te wijzigen dat Marokkanen die een andere nationaliteit aannemen, de Marokkaanse verliezen. "Maar dat moet kaderen in een algemene regeling. Het mag niet alleen gelden voor Marokkanen, maar voor alle landen."

Maar zeker niet alle CD&V-ers delen die mening.

Nahima Lanjri

Ergün Top (CD&V)

denkt er helemaal anders over. "Ik ben Turk en wil die nationaliteit behouden naast mijn Belgische. De dubbele nationaliteit is nog maar pas door het parlement ingevoerd en in het parlement zijn de autochtonen in de meeerderheid. Ik zie geen reden om nu de wet te veranderen. Een minister van Vreemdelingenzaken die tegelijk Turk en Belg is, moet voor mij kunnen, zolang hij volledig de Belgische wetten naleeft. Als zo'n minister in eer en geweten meent dat hij dat niet kan, dan moet hij die functie niet aanvaarden. De dubbele nationaliteit is integratiebevorderend: mensen die nog een emotionele band met hun herkomstland hebben, zullen sneller Belg worden als ze die band mogen behouden".

Ergün Top

Anissa Temsamani (sp.a)

"Ik heb de Marokkaanse nationaliteit, maar ik heb ze niet nodig. Als ik de Marokkaanse nationaliteit zou kunnen opzeggen, zou ik dat doen. Ik woon hier en ik werk hier. Voor mij is Marokko een vakantieland. Het voorstel van Van den Broeck vind ik wat flauw, ik lig er niet wakker van. Misschien zou er inderdaad een probleem rijzen als een Belg, die nog Turk is, minister van Buitenlandse Zaken zou worden. Maar je moet die zaken niet dramatiseren."

Anissa Temsamani

Maar ook niet alle sp.a-ers delen die mening.

Fatma Pehlivan

,voormalig senatrice en huidig Gents schepen, wilde aanvankelijk niet reageren omdat ze "vreesde voor een hetze zoals in Nederland". Later stuurde ze een plechtig communiqué, waarin ze verklaarde dat ze "haar dubbele nationaliteit niet kan loochenen". Maar ze heeft "trouw gezworen aan de grondwet en de wetten van het Belgische volk", zo heette het.

Saïd El Khadraoui

, Europees parlementslid, vond het niet eens de moeite om te reageren.

Fatma Pehlivan

Mimount Bousakla (LDD, ex-sp.a)

"Ik heb geen voordeel bij mijn Marokkaanse nationaliteit en ik heb er geen last van. Als ik naar Marokko ga, doe ik dat zonder Marokkaans paspoort of Marokkaanse identiteitskaart. Ik ben daar gewoon een Belgisch toerist. En hier ben ik in alles Belg. Ik ben voor een verbod op de dubbele nationaliteit voor parlementsleden en ministers. In de Senaat zag ik teveel allochtone politici zoals Fatma Pehlivan, die uitsluitend met hun eigen allochtone gemeenschap bezig zijn en niet met de Belgische. En dat is niet goed. Er zou minstens een deontologische code voor allochtone politici moeten komen om ervoor te zorgen dat ze alle inwoners van België verdedigen en niet alleen de belangen van hun eigen volk."

Mimount Bousakla

Fauzaya Talhaoui (spirit)

"Ik heb nog steeds de Marokkaanse nationaliteit en wil die blijven behouden. Ik woon al dertig jaar in Vlaanderen en voel mij op en top Vlaming, ik leef in beide culturen. Een verbod op de dubbele nationaliteit vind ik zinloos in een geglobaliseerde wereld. Er is volgens mij geen enkel probleem: zelfs de Franse president Sarkozy heeft een minister van Justitie die ook Marokkaanse is, en daar was geen enkele discussie over. Waarom zou dat dan hier niet mogen?"

Fauzaya Talhaoui

Meyrem Almaci (Groen!)

"Ik heb de Turkse nationaliteit naast de Belgische en wil die Turkse nationaliteit blijven behouden. Het voorstel van Van den Broeck is onzin. Belangrijk is of je als politicus loyaal bent aan het land waar je verblijft en dat ben ik voor 100%. Een Turks-Belgisch minister van Binnenlandse Zaken, die over gezinshereniging gaat, moet m.i. kunnen. Er is geen gevaar voor subjectiviteit, want er zijn controles genoeg. Eerst en vooral moet hij verkozen geraken en vervolgens valt hij onder het controlerecht van het parlement, dat hem altijd tot de orde kan roepen. Ik zie het probleem dus niet. Turkije zelf had trouwens een vrouwelijke premier die ook Amerikaanse was en daar was geen enkel probleem mee. Waarom hier dan wel?"

Meyrem Almaci

Ondertussen hangen donderwolken boven het KB van Onkelinx dat de dubbele nationaliteit toelaat. Deskundigen noemen het onwettig omdat het de wet wijzigt en dat mag een KB natuurlijk niet doen, omdat het de wet moet uitvoeren. De wet schaft de dubbele nationaliteit gewoon af. Voor àlle landen dus. De wet laat de datum van inwerkingtreding over aan de minister van Justitie. Onkelinx maakt de wet nu op 9 juni van kracht voor bepaalde landen en voor andere niet. Deskundigen menen dat dit niet kan. Ze had moeten wachten met haar KB tot de dubbele nationaliteit voor alle landen kon. In Open Vld gaan stemmen op om naar de Raad van State te stappen tegen het KB...

7 JUNI 2007

Vastgoed

Jobs in de regio