OM vordert 20 jaar cel voor Benny Janssens

Openbaar aanklager Filip Claes heeft donderdag voor het Tongerse assisenhof een straf van 20 jaar cel gevorderd voor Mollenaar Benny Janssens. Volgens Claes kunnen voor de strafmaat verzachtende omstandigheden, zoals de slechte jeugd van Janssens en zijn oprechte spijtbetuiging, in overweging worden genomen.

Belga

Janssens groeide op in een gezin waar ruzie, slagen en drankmisbruik schering en inslag waren. Hij kreeg weinig normen en waarden mee. Zijn grootouders gaven hem wel een thuis, maar er heersten te weinig regels. Die vrijheid leidde volgens aanklager Claes tot een ontsporing.

De spijtbetuigingen die Janssens uitte, werden door Claes als "oprecht en gemeend" ingeschat. Op initiatief van Janssens kwam er ook een herstelbemiddeling met de ouders van het slachtoffer tot stand.

"Dat is uniek en moet als een sterk signaal van berouw en spijt worden beschouwd en bij de bepaling van de strafmaat zeker mee in overweging worden genomen", zo zei de openbare aanklager nog.

Claes meent ook dat Benny Janssens nog een nieuwe kans verdient, mits de nodige begeleiding en structuur en vooral in het belang van zijn kinderen. Daarnaast wees het openbaar ministerie ook op het egoïstische en luie karakter van de beschuldigde die drugs gebruikte, diefstallen pleegde en zijn kinderen verwaarloosde.

De openbare aanklager zag daarentegen geen verzachtende omstandigheden in de feiten, noch in het zogenaamde motief, de persoonlijkheid van Janssens of in dat van het slachtoffer. De feiten zelf omschreef hij als "een koelbloedige en beredeneerde executie".

Het feit dat Clijsters voor heibel en overlast had gezorgd, dreigementen had geuit en tot tweemaal toe de deur van de woning van Janssens had ingetrapt, kon volgens Claes evenmin een grond tot strafvermindering vormen.

Meester Gino Houbrechts pleitte dat zijn cliënt de feiten nooit ontkend heeft maar dat hij aanvankelijk wel de intentie tot doden betwistte. Houbrechts wees er ook op dat zijn cliënt meteen goed meewerkte en nooit getracht heeft om anderen verantwoordelijk te stellen.

Houbrechts bracht vervolgens drie verzachtende omstandigheden aan, de gebrekkige opvoeding en kansloze jeugd van Janssens, de specifieke omstandigheden van de zaak en het ontstane schuldinzicht dat leidde tot een bemiddelingsovereenkomst tussen Janssens en de ouders van het slachtoffer.

De raadsman haalde het gedrag van het slachtoffer op de avond van de feiten aan om aan te tonen dat hierin een verklaring kon schuilen waarom de stoppen bij Janssens doorsloegen.

Een arrest wordt in de loop van de donderdagnamiddag verwacht.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio