Microbiologisch additief vermindert schadelijke uitstoot diesel

Het Belgische bedrijfje Bio for Life heeft donderdag in Hoboken een systeem voorgesteld waarmee het de schadelijke uitstoot van dieselmotoren kan doen dalen.

Belga

Het gaat om een eenvoudig microbiologisch additief dat moet toegevoegd worden aan de brandstof en zonder mechanische aanpassingen aan de motor de schadelijke emissies vermindert.

Bio for Life liet zijn product testen bij Mark Pecquer aan het automotive departement van de Karel de Grote Hogeschool. Hij stelde na toevoeging van het additief vast dat bij een oude dieselmotor de uitstoot van roet daalt met 8,1 procent, van NOx met 8,5 procent en van CO2 met 6,6 procent. Bij een nieuwere dieselmotor is dat respectievelijk 30,4 procent, 5 procent en 3,6 procent.

Het additief van Bio for Life bestaat uit een mix van anaerobe micro-organismen uit de natuur die op een speciale voedingsbodem zijn gekweekt. Ze moeten gewoon toegevoegd worden aan de brandstof in de raffinaderij. Na enige tijd ontstaat een bezinksel dat uit de brandstof moet gefilterd worden. Daarna is ze gebruiksklaar. Pecquer benadrukt dat er nog geen duidelijke verklaring is voor de daling en dat er verder uitgebreid onderzoek nodig is. "Het is wel de eerste keer in 15 jaar carrière dat ik iets test dat werkt. Het is vooral opmerkelijk dat zowel de NOx- als de CO2-waarden dalen. Meestal stijgt de ene waarde als de andere daalt."

Volgens Pecquer is het nu mee aan de industrie om mogelijke bijkomende gevolgen, zoals extra slijtage voor de motor, verder mee te onderzoeken. "Bovendien zijn dit slechts de eerste tests. Misschien kunnen we het additief ook nog verder optimaliseren."

Intussen werkt Bio for Life naar eigen zeggen nog aan een veel baanbrekender katalysator. Die zou werken op basis van micro-organismen en water en aan het onderstel van een wagen kunnen bevestigd worden. "Door het sterke zuurstofoverschot zal 85 procent van de verbrandingsgassen onmiddellijk via de nieuwe uitstoot verdwijnen. De overige 15 procent kan tijdelijk opgeslagen en vernietigd worden", luidt het.

Bio for Life wil over de katalysator niet veel kwijt. "De patenten zijn nog niet rond. We schatten pas in maart 2008 meer uitleg te kunnen geven. Er is alvast veel interesse van investeerders voor de technologie. Ze kan de uitstoot van CO2 in combinatie met ons additief immers bijna volledig verhinderen".

Bio for Life is het bedrijf van uitvinder Patrick De Croock, die een heleboel mensen rond zich verzameld heeft. De Croock kwam een aantal jaren geleden in de belangstelling toen hij een biologische geurvreter en afwasmiddel op de markt bracht. Het bedrijf heeft zijn activiteiten intussen uitgebreid naar onder meer waterzuivering en industriële afvalbehandeling.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio